Zwakbegaafdheid

Zwakbegaafde kinderen

Een kind wat zwakbegaafd is, is minder dan gemiddeld intelligent.
Zwakbegaafde kinderen ontwikkelen zich een beetje vertraagd in vergelijking met normaal begaafde kinderen. Hierdoor wordt een zwakbegaafd kind beperkt in het sociaal en zelfstandig functioneren.

Intelligentie

Om goed te kunnen begrijpen wat zwakbegaafdheid is, is het erg belangrijk om te weten wat intelligentie precies betekent.
De Amerikaanse psycholoog, David Wechsler, die de bekende intelligentietesten ontwierp, beschreef intelligentie als volgt: “Intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan”.
Intelligentie is een eigenschap van de hersenen. Het geeft aan hoe goed de hersenen bepaalde functies uitvoeren.

De functies van de hersenen die samen de intelligentie bepalen zijn:

 • kunnen redeneren
 • plannen maken
 • problemen oplossen
 • taal kunnen begrijpen en spreken
 • abstract denken
 • leren van ervaringen
 • relaties kunnen leggen
 • overeenkomsten en verschillen opmerken
 • ruimtelijke oriëntatie
 • informatie opslaan in geheugen en daar weer uit kunnen halen
 • bestaande kennis in nieuwe situaties kunnen toepassen

Het is niet het geval dat een zwakbegaafd kind deze dingen helemaal niet kan. Een zwakbegaafd kind kan deze functies alleen minder goed of minder snel dan gemiddeld.

Wanneer is er sprake van zwakbegaafd (IQ score)

Als maat voor intelligentie wordt het intelligentiequotiënt gebruikt (IQ). Het IQ wordt gemeten door middel van een intelligentietest.

Kinderen halen gemiddeld een score van 100 op een intelligentie test, het gemiddelde IQ is dus 100.
Een kind is zwakbegaafd wanneer het een IQ heeft wat ligt tussen 71 en 84.

Wanneer is sprake van een verstandelijke beperking (IQ score)

Het woord zwakbegaafd wordt vaak verkeerd gebruikt en verward met een verstandelijke beperking. Er is echter wel een verschil tussen zwakbegaafdheid en een verstandelijke beperking.

De IQ score van iemand die verstandelijk beperkt is ligt een stuk lager. Van mensen die een IQ hebben onder de 70 zeggen we dat ze een verstandelijke beperking hebben.

Meer over:
– Zwakbegaafdheid: Algemeen
– Kenmerken en oorzaak van zwakbegaafdheid
– Diagnostiek zwakbegaafdheid
– Tips voor het omgaan met zwakbegaafdheid (voor ouders, school en kinderen)

2 gedachtes op “Zwakbegaafdheid”

 1. Je hoort ook wel eens dat zwakbegaafde mensen op straat terecht kunnen komen en dakloos kunnen worden omdat ze geen mentor hebben die iets voor hun kan regelen. In deze ingewikkelder wordende samenleving wordt het voor hun steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden en om dat allemaal te bolwerken. Regeltjes en wetjes en dan kun je iemand nodig hebben die daar invloed op kan uitoefenen anders kunnen zij op straat terecht komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *