Pesten

Plagen en pesten

Pesten is een onderwerp dat op elke basisschool en middelbare school speelt bij kinderen en jongeren.

Pesten is voor slachtoffers enorm ingrijpend en kan grote gevolgen op sociaal emotioneel gebied met zich meebrengen. Vaak zijn pesters zich hier niet of nauwelijks bewust van.
De scheidslijn tussen plagen en pesten is niet altijd helder. Kort gezegd heeft plagen geen structureel karakter en pesten wel. Wat opgevat wordt als plagen en pesten verschilt per persoon.

Voorkomen van pesten

Voor een stabiel, zeker kind, zullen pesterijen weinig tot geen invloed hebben op het welzijn van het kind. Voor een kind dat al onzeker is, gevoelig is voor anderen en minder stevig in zijn of haar schoenen staat, kunnen simpele plagerijtjes al snel opgevat worden als pesten.
Uiteindelijk is de definitie niet zo heel interessant: zodra een kind of jongere het gevoel heeft gepest te worden, is actie noodzakelijk.
Op deze website zullen we tips geven om pesten te beperken en hopelijk te voorkomen in de toekomst.

Pesten is een complex gebeuren van sociale regels en groepsinteractie, waarbij zowel pesters als de gepeste een aandeel hebben in het oplossen van het probleem.
Let op: het gaat hier niet om “schuld”, maar om het oplossen van een probleem dat de gepeste jongere heeft.

Signalen van een gepest kind

Hoewel pesten bijna overal voor komt, betekent dat niet dat pesten daarom een noodzakelijk kwaad is.
Er zijn gelukkig veel manieren om als ouder en kind te voorkomen dat een kind langdurig gepest wordt.

De gevolgen van pesten zijn groot voor kinderen. Het is dus belangrijk om teruggetrokken gedrag, plotselinge woede-aanvallen of andere problemen die het gevolg kunnen zijn van pesten, tijdig te signaleren.
Push je kind niet, maar vraag wel door waar nodig en laat je niet gemakkelijk met een kluitje in het riet sturen. Kinderen schamen zich erg en vertellen niet graag aan hun ouders dat ze gepest worden, grotendeels uit angst dat het pesten toch niet opgelost kan worden, maar ook voor een groot deel uit schaamte.

Meer over:
– Pesten Algemeen bij kinderen en jongeren
– Oorzaken van pesten
– Gevolgen van pesten
– Tips pesten thuis en school

4 gedachtes op “Pesten”

 1. Reeds het hele schooljaar wordt een kind van mij gepest op school dit escaleert in diefstal, geweld en vernieling van eigendom.
  De school is hier al meerdere malen van op de hoogte gebracht, maar tot heden is hier niet tegen opgetreden en wordt alles aan de kant geschoven.
  Mijn zoon wenst niet meer naar school te gaan en wij zijn ten einde raad om hier een oplossing voor te vinden is er een andere manier, eventueel buiten de school om, om hier een oplossing voor te vinden?

  1. Er zijn veel trainingen en mogelijkheden om pesten op te lossen, maar ook daarbij is het vaak van belang dat de school meewerkt.
   U geeft aan meerdere malen de school van de pesterijen op de hoogte te hebben gebracht, maar dat zij tot op heden hun verantwoordelijkheid niet nemen.

   Een school is wettelijk verplicht om “een veilige omgeving” te bieden. Indien u de indruk heeft dat de school niet adequaat op het pesten reageert of dat uw klachten over het pesten onvoldoende serieus worden genomen, dan kunt u een klacht indienen.

   Scholen zijn wettelijk verplicht om een procedure te hebben voor de afhandeling van een klacht. In de schoolgids dient een paragraaf te staan over de klachtafhandeling, daarin staat dat ouders, leerlingen en personeel een klacht kunnen indienen, bij wie ze dat kunnen doen, wat de procedure is en bij welke klachtencommissie de school is aangesloten.

   Het is uiteraard volledig aan u of u hier gebruik van wilt maken, mogelijk dat alleen het wijzen op deze (klachten)regeling de school kan aanzetten tot actie.
   Houdt in uw achterhoofd dat een goede relatie met school ook van belang is.

  2. helplijnsmpn (stopbullying INC.)

   hallo E.K.

   ik herken dat probleem ook van mijzelf.
   ik ben 12 jaar lang gepest geweest.
   en ik ben ook gaan stelen. dat is niet de beste oplossing.
   maar ik ben toen gaan nadenken. waarom ga ik stelen dat lost niks op. ik kwam ver in de problemen daardoor. ik ben in totaal 14 keer veroordeeld. en nu heb ik een strafblad. en wat heb ik er mee bereikt? helemaal niks! nu ben ik zelf een klein bedrijfje begonnen.
   ik bouw nu mijn leven met kleine stappen weer op. maar om het vertrouwen van mensen om mijn heen weer terug te winnen duurt heel lang!

   ik hoop dat het allemaal goed komt met u zoon!
   als u hulp nodig heeft kunt u bij mij terecht.

   met vriendelijke groeten,

   jeffrey vels
   stopbullying INC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *