PDD-NOS

Wat is PDD-NOS?

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified, de Engelse term voor atypische pervasieve ontwikkelingsstoornis. In het Nederlands: een aan autisme verwante stoornis.

PDD-NOS valt binnen de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasief wil zeggen: diep doordringend. Het gaat om een stoornis die in het totale ontwikkelingsverloop doordringt.
Kinderen met PDD-NOS hebben niet alle kenmerken (of in mindere mate) van autisme en daarom mag er niet van autisme gesproken worden.

Uitingen PDD-NOS

De stoornis uit zich op vier verschillende manieren:
– Stoornissen in sociale interacties.
– Stoornissen in de verbale en non-verbale communicatie.
– Stoornissen in de verbeelding.
– Stoornissen beperkt repertoire van interesses en activiteiten.

Er zijn drie soorten uitingen van PDD-NOS:
1. Actief maar onhandig: kinderen die zowel uit zichzelf maar ook als reactie op anderen het contact aangaan, maar dit op een vreemde of onhandige manier doen.
2. Teruggetrokken: kinderen die het contact niet uit zichzelf aangaan en ook niet ingaan op de uitnodiging van anderen.
3. Passief: kinderen die uit zichzelf het contact niet aangaan maar wel ingaan op de uitnodiging van anderen.

Meer over:
PDD-NOS: Algemeen
Oorzaken van PDD-NOS
Kenmerken van PDD-NOS
Diagnostiek PDD-NOS
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips PDD-NOS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *