Leesproblemen en dyslexie

Dyslexie – Problemen met technisch lezen

Als je het woord dyslexie opzoekt in het woordenboek staat er ‘woordblindheid’. Maar dit is geen goede betekenis. Dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt lezen’.

Dyslexie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die problemen met het technisch lezen met zich meebrengen. Er zijn verschillende soorten van dyslexie en elke soort heeft weer een andere oorzaak.

Algemene kenmerken

Er bestaat verschillende algemene kenmerken van dyslexie. Niet elk dyslectisch kind hoeft alle kenmerken te hebben.

Kinderen met dyslexie kunnen problemen hebben op de volgende gebieden:

 • Het onthouden van combinaties van woorden, gezegdes of uitdrukkingen.
 • Het verschil horen tussen klanken (bijvoorbeeld de p, t en k).
 • Het in de goede volgorde zetten van klanken.
 • Het onthouden van gegevens (bijvoorbeeld woordjes en jaartallen).
 • Het doordringen en onthouden van reeksen (bijvoorbeeld tafels en spellingsregels).
 • Het schrijven of begrijpen van lange stukken tekst.

Problemen als gevolg van dyslexie

Er zijn verschillende gevolgen die door dyslexie veroorzaakt worden:

 • Problemen met lezen: Deze problemen zijn meestal merkbaar als de kinderen hardop voorlezen. Dit kan variëren van een traag leestempo en het spellen van woorden, tot een zeer snel leestempo waarbij ze veel fouten maken. Ook kunnen deze twee gecombineerd zijn.
 • Problemen met spellen: Dit uit zich in het meerdere keren verkeerd spellen van woorden. Hierdoor proberen kinderen vaak een specifiek woord met hun spelling te onthouden, maar dit is voor het geheugen heel zwaar. Daarbij onthouden ze het meestal ook niet lang, omdat ze het niet op de juiste manier proberen te onthouden.
 • Problemen met schrijven:
  –  Problemen met het handschrift: Onduidelijk schrijven en veel doorhalingen zijn voorbeelden van problemen die te maken hebben met schrijven. Ook kan het zijn dat het kind wel leesbaar schrijft, maar dit dan heel traag doet.
  – Problemen met teksten schrijven: Dit kan resulteren in het moeite hebben met het opschrijven van ideeën of het moeite hebben met overschrijven. Ook bevat de geschreven tekst vaak veel spelfouten.
 • Problemen met praten: Het kind kan moeite hebben met het uitspreken van woorden of met het volgen van de leesrichting. Ook kan het kind links/rechts of voor/achter enz. door elkaar halen.

Als verschillende kenmerken van toepassing zijn op een kind, dan zou dit kind misschien wel dyslectisch kunnen zijn.

Oorzaken van dyslexie

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van dyslexie.
Wel is al bewezen dat het te maken heeft met een zwak hersengebied. In dat specifieke hersengebied worden de klanken gekoppeld aan tekens (de letters van het schrift). Maar omdat dit betreffende gebied dus zo zwak is, is de koppeling van klanken aan de tekens moeilijker te maken. Het wordt moeilijker opgeslagen in het geheugen, en als dit eenmaal is opgeslagen, is het moeilijk weer terug te halen.

Dyslexie en erfelijkheid

Wat wel al uit meerdere onderzoeken is gebleken, is dat er bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor.
Als een kind één ouder heeft met dyslexie, is de kans 40 tot 50 procent dat het kind zelf ook lijdt aan dyslexie. Als bij een kind allebei de ouders dyslexie hebben, is de kans 80 procent dat het kind dit ook heeft.

Meer over:
– Dyslexie – Oorzaken, kenmerken en problemen
– Diagnose dyslexie en dyslexieverklaring en -pas
Gevolgen dyslexie
Behandelen dyslexie
– Tips dyslexie (leerkracht school)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *