Gevolgen dyslexie

Gevolgen van dyslexie

Het moeite hebben met lezen, schrijven en spellen heeft grote gevolgen, omdat het in de maatschappij erg belangrijk is om goed te kunnen lezen en schrijven.

Gevolgen voor de ontwikkelingen op school

Als de kinderen niet in staat zijn om goed teksten te lezen, te begrijpen, of te schrijven, kunnen ze de grote delen van de stof op het basis- en middelbaar onderwijs ook niet verwerken.

Hierdoor kunnen ze een achterstand ontwikkelen op bepaalde vlakken en dit belemmert de kinderen om zich te ontwikkelen. Hoe intelligent het kind ook is, hij kan zich niet verder ontwikkelen omdat zijn leesvaardigheden hem tegenhoudt.
De kinderen blijven steeds oefenen, maar het lukt ze niet. Door deze ervaring keer op keer kunnen ze gedemotiveerd raken.
Vooral als de dyslexie nog niet is vastgesteld, en ze dus niet weten wáárom het telkens niet lukt.

Gevolgen op emotioneel vlak

Zodra een kind doorkrijgt (en dit gebeurt rond groep drie) dat iedereen om zich heen geen problemen heeft met lezen, maar hij zelf een stuk minder goed presteert met lezen, kan dit onzekerheid met zich meebrengen.
Ze kunnen een laag zelfbeeld ontwikkelen en kunnen ook last krijgen van faalangst.

Gevolgen voor thuis

De thuissituatie speelt een belangrijke rol in het accepteren van en het leren omgaan met dyslexie.

De ouders moeten proberen ervoor te zorgen dat het kind het accepteert en gaat proberen om zo goed mogelijk met deze stoornis om te kunnen gaan. Hierdoor komt er een grote druk te liggen op de ouders.
Het vele oefenen kan ook frustrerend zijn voor de ouders omdat er vaak geen of weinig vooruitgang geboekt wordt.

Als de ouders de grote taak op zich nemen om veel te gaan oefenen met het kind, kan dit extra veel spanningen opleveren. De oefeningen en het plannen daarvan kunnen een zware last met zich meebrengen.
Er moet tijd gemaakt worden om deze oefeningen goed en consequent uit te voeren, maar dit moet niet ten koste gaan van het school- en huiswerk. Hier zal dus veel energie in gestoken moeten worden, maar als er eenmaal vooruitgang is geboekt zal dit zorgen voor een positief gevoel.

Meer over:
Dyslexie – Oorzaken, kenmerken en problemen
Diagnose dyslexie en dyslexieverklaring en -pas
Gevolgen dyslexie
Behandelen dyslexie
Tips dyslexie (leerkracht school)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *