Depressiviteit

Depressiviteit is een ziekte die te herkennen is aan een sombere stemming en verlies van lust en plezier in het leven.

Algemene kenmerken

De sombere stemming en het verlies aan lust en plezier in het leven zijn de belangrijkste kenmerken van depressiviteit. Daarnaast zijn er nog andere (zeker geen onbelangrijke) kenmerken van depressiviteit.
Als iemand werkelijk leidt aan depressiviteit, zijn één of meerdere van de volgende symptomen ook van toepassing:

 • problemen met slapen
 • vermoeid zijn en weinig energie hebben
 • prikkelbaar zijn
 • schuldgevoelens
 • gevoel van waardeloosheid/hopeloosheid/hulploosheid
 • minder lustgevoelens
 • suïcide neigingen of gedachten (of ‘gewoon’ gedachten over de dood)
 • besluiteloosheid
 • traagheid
 • onrust
 • toename of afname van het huilen
 • lichamelijke klachten zonder oorzaak
 • vergeetachtigheid
 • concentratieproblemen
 • toegenomen of afgenomen eetlust (of duidelijke verandering in het gewicht)

Deze symptomen moeten in sterke mate voorkomen en ook een negatief effect hebben op het (functioneren in) dagelijks leven.

DSM-IV-criteria

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is een handboek dat in de meeste landen wordt gebruikt bij het diagnosticeren van een psychische stoornis. Dit boek geeft criteria waar iemand aan moet voldoen om daadwerkelijk de diagnose te krijgen van die stoornis. De criteria voor depressiviteit zijn als volgt (volgens het DSM-IV, het vierde boek van DSM):

a) Het kind heeft een depressieve episode van tenminste twee weken gehad met tenminste vijf van de volgende symptomen:

 • Het kind is neerslachtig, verdrietig, somber, huilerig.
 • Het kind heeft alle belangstelling verloren voor, en plezier in dingen die hij tot dusver graag deed.
 • Het kind heeft veel minder of veel meer eetlust dan gewoon en is afgevallen of aangekomen.
 • Het kind kan moeilijk in slaap komen of het slaapt te veel.
 • Het kind is zo geagiteerd en rusteloos, of zoveel trager dan anders, dat het anderen is gaan opvallen
 • Het kind is moe en heeft nergens energie voor.
 • Het kind voelt zich nietswaardig en heeft uitzonderlijke schuldgevoelens over dingen die het al dan niet gedaan hebt.
 • Het kind kan zich moeilijk concentreren, helder denken of besluiten nemen.
 • Het kind heeft het gevoel dat het dood beter af zou zijn of het denkt aan zelfdoding.

b) Deze symptomen zijn ernstig genoeg om het dagelijks leven in de war te sturen, behoorlijk problemen te geven bij bv. school
c) De depressie heeft geen specifieke oorzaak zoals alcohol, drugs, medicijngebruik of een fysieke ziekte.
d) Je depressie is niet slechts een normale reactie op het overlijden van iemand die je dierbaar was.

Meer over:
Depressies: algemeen
Verschillende soorten depressies
Oorzaken van een depressie
Depressies bij kinderen
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *