Borderline

Wat is Borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Een persoonlijkheidsstoornis valt onder de psychische aandoeningen.
Mensen met borderline zitten op de grens van realiteitsverlies; de ene keer verliezen ze wel de realiteit uit het oog, waardoor ze geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag. De andere keer hebben ze wel goed realiteitsbesef, zo beseffen zij goed wat voor gevolgen hun daden hebben.

Veel jongeren worden met borderline gediagnosticeerd. Dat komt omdat in de adolescentie (de overgang naar het volwassen worden) samen gaat met instabiliteit in denken, voelen en handelen. Dit komt omdat zij weinig vertrouwen hebben. Hierdoor hebben ze een laag zelfbeeld. Ook hun stemmingen worden daardoor beïnvloed: de ene keer zijn ze vrolijk en de andere keer heel chagrijnig.

Jongeren met borderline zijn erg gevoelig voor emotionele prikkels en stressvolle ervaringen. Ze reageren hier heel heftig en soms wat te extreem op. Ze worden bijvoorbeeld overdreven boos of verdrietig. Vaak reageren ze ook impulsief.

Drie niveaus van functioneren

Er zijn drie niveaus waarop iemand met borderline kan functioneren:

  • Eerste niveau: De jongere heeft meestal één bepaald persoon die hij idealiseert. De jongere is meestal depressief, omdat hij het gevoel heeft niet genoeg te krijgen van die persoon (bijv. aandacht), aan de andere kant is hij bang om te veel eisen te stellen en daardoor deze persoon te verliezen.
  • Tweede niveau: De jongere is vooral teleurgesteld over de persoon die hij idealiseert. Hierdoor reageert hij met agressie. De jongere gaat manipuleren om de persoon vast te houden, bijvoorbeeld met zelfmoordpogingen.
  • Derde niveau: Op dit niveau voelt de jongere niet langer een band met de persoon die hij idealiseert. De jongere gaat zich dan vaak impulsief gedragen. Je kan dan denken aan drugs- en alcoholmisbruik. De jongere gaat in een soort van fantasiewereld leven om de pijn draaglijk te maken. Ook komt het wel voor dat de jongere zichzelf gaat snijden of krassen (automutilatie) om de innerlijke pijn niet meer te voelen. Ten slotte kan de jongere in paniektoestanden belanden. Vaak belandt de jongere dan in een psychiatrische instelling.

Meer over:
– Borderline: Algemeen
– Kenmerken van borderline
– Diagnostiek borderline
Behandeling borderline
– Praktische aanpak borderline (voor school, ouders en kind)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *