Angst

Wat zijn angsten?

Angst is heel normaal en ieder mens heeft dan ook wel eens last van angst. Angst is een emotie en is gezond, het heeft ook een stimulerende rol.

Normale angst heeft een nuttige alarmfunctie bij kinderen en volwassenen. Het zorgt ervoor dat je in veiligheid blijft en dat je geen gevaarlijke dingen doet.
Angst is dus helemaal geen probleem, maar dat wordt het wel als het zo groot wordt, dat de angst ervoor zorgt dat je eigenlijk helemaal niks meer kunt doen. Als het je dus niet meer stimuleert, maar juist verlamt.

Fysiologische reactie

Angst is een lichamelijke (fysiologische) reactie op gevaar van buitenaf. Deze reactie bestaat uit drie delen:

  • Psychologisch of cognitief. Dit is een gevoel van angst of vrees in de vorm van een gedachte. Bijvoorbeeld je te sterk inleven in een ander, je teveel willen aanpassen (meer dan eigenlijk mogelijk is) of te weinig zelfvertrouwen hebben.
  • Motorisch (bijv, bewegingen). Dat zijn bijvoorbeeld de trillingen van je lichaam. Of je wordt heel druk (hyperactiviteit) of je reageert te overdreven (overreageren).
  • Fysiologisch. Dat zijn de verhoogde hartslag, versneld ademen en zweten/transpireren.

Door deze combinatie is het kind in staat om te reageren op tegen het gevaar en er iets tegen te doen. Voorbeelden van automatische handelingen bij gevaar zijn vechten, vluchten, gillen of juist verstijven. Dit is heel normaal en kan bij elk kind wel voorkomen. Wel verschilt de manier van reageren of handelen per kind.

Omgaan met nieuwe prikkels

Als een kind zelf veel op onderzoek uitgaat, komt hij in aanmerking met veel nieuwe dingen (dat zijn nieuwe prikkels). Het kind raakt er zelf aan gewend en zal daardoor minder bang zijn. Het is daarom heel belangrijk dat een kind veel te maken krijgt met nieuwe dingen, zodat hij daarmee kan leren omgaan. Dit kan het beste in een omgeving met mensen die hij kent en die veilig zijn, zodat hij daarop kan terugvallen.

Angst als stoornis

De angst wordt een stoornis als het kind al van jongs af aan voortdurend gespannen, nerveus en angstig is. Als dit zo het hele leven lang blijft wordt er gesproken van gegeneraliseerde angststoornis. Het kind kan de situatie dan niet goed onder controle houden, ook situaties die helemaal niet gevaarlijk zijn. Er wordt dan te heftig gereageerd dan eigenlijk nodig is.
Deze kinderen kunnen over veel dingen inzitten en zien tegen veel dingen op, ook tegen alledaagse dingen.

Angst als fobie

De angst kan zelfs een fobie worden. Daar spreek je van als de angst veel te erg wordt (buitenproportioneel), ongewenst is, leidt tot vermijding van een situatie, lang blijft bestaan en niet met argumenten weggenomen kan worden.

Meer informatie:
Angst – Algemeen
De verschillende oorzaken en prognose van angst
Kenmerken en diagnose van angst
De verschillende typen angst
Behandeling en praktische aanpak (thuis en therapie) van angst + tips
Verlatingsangst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *