Typen Angst

Verschillende soorten angsten

Er zijn verschillende soorten angsten, waarvan sommigen zich ook kunnen uiten als fobie of in paniekaanvallen.

Separatieangst

Separatieangst is een heftige angst die ontstaat bij scheiding van personen aan wie het kind sterk gehecht is.
Deze vorm van angst komt op zich vaak voor en heeft als algemene kenmerken:

  • klampend gedrag
  • nachtmerries
  • specifieke zorgen over wat het hijzelf of de ouders kan overkomen>/li>
  • veel vooraf piekeren
  • op schooldagen lichamelijke klachten vertonen (bijv. hoofdpijn)
  • niet naar school willen
  • heimwee krijgen

Wanneer de scheiding wordt doorgezet kan dit zich uiten in een paniekaanval.

Schoolfobie

Er is sprake van schoolfobie als er ernstige problemen zijn met het naar school gaan, wat als gevolg kan hebben dat het kind langdurig niet naar school gaat en thuisblijft met medeweten van de ouders. Als het kind naar school moet kan er extreme angst ontstaan.

De behandeling bestaat voornamelijk uit gezinstherapie, omdat hier vaak het probleem zit. Ook gedragstherapie behoort tot de mogelijkheid.

Sociale fobie

Bij sociale fobie heeft het kind angst om met volwassenen en leeftijdgenoten om te gaan. Er is heftige angst voor situaties waarin het kind sociaal moet functioneren, presteren of blootstaan aan het oordeel van anderen. Het kind vermijdt situaties en soms is het kind ‘gewoon’ sociaal angstig.
De stoornis kan vooral op school belemmerend werken en zo kan het kind ook gaan onderpresteren.

Door de fobie kan het kind dwars en uitdagend gedrag gaan vertonen, waardoor het ook wel wordt verward met een gedragsprobleem. Deze stoornis komt zeer zelden bij kinderen voor. Meer bij jong volwassenen.

Specifieke, enkelvoudige fobie

Een specifieke fobie is een extreme angst voor iets specifieks, bijvoorbeeld een specifiek dier, omstandigheid (bijv. storm), medische handeling of situatie (zoals vliegen of een sociale situatie).

Dwangstoornis/obsessief-compulsieve stoornis

Kinderen die last hebben van een dwangstoornis hebben steeds herhalende en terugkerende dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies). Als de handeling wordt gestopt, dan moet het opnieuw worden uitgevoerd.

De stoornis wordt pas ontdekt als de gedachten en handelingen zo ernstig zijn dat ze een belemmering vormen in het dagelijks leven. Volwassenen met de stoornis ervaren dit meestal als zeer vervelend, maar kinderen hebben hier geen last van. Kinderen met een dwangstoornis hebben meestal wel slechte relaties met leeftijdgenoten.

Gegeneraliseerde angststoornis

Een kind met een gegeneraliseerde angststoornis heeft als kenmerk dat hij veel te veel piekert over (toekomstige) gebeurtenissen en zich teveel richt op de negatieve kanten van wat er gebeurt. Dit piekeren is zo erg dat het kind ze niet in de hand kan houden en ze denken dat ze de situatie niet aankunnen.

Deze stoornis lijkt een beetje op een karaktertrek en hoort niet bij een bepaalde situatie of gebeurtenis.
Waar ze zich druk om kunnen maken is heel uiteenlopend. De stoornis zit vooral in de belemmerende gedachten, maar er is ook sprake van een lichamelijke kenmerk (bijvoorbeeld rusteloosheid, vermoeidheid of prikkelbaarheid).

Paniekstoornis

Een paniekaanval is een korte periode van intense angst. De aanval komt plotseling en is direct heftig.
Men spreekt van een paniekstoornis als er geregeld terugkerende, maar onverwachte paniekaanvallen zijn en dat na deze aanvallen de angst bestaat voor een volgende aanval.
De paniekaanval bestaat uit cognitieve (angst om de controle over zichzelf te verliezen; om dood te gaan) en lichamelijke verschijnselen (transpireren; hartkloppingen).

Meer informatie:
Angst – Algemeen
De verschillende oorzaken en prognose van angst
Kenmerken en diagnose van angst
De verschillende typen angst
Behandeling en praktische aanpak (thuis en therapie) van angst + tips
Verlatingsangst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *