Tips tegen pesten

Schakel hulp in en onderneem actie

Op deze pagina vindt u tips tegen pesten voor de kinderen zelf en tips voor ouders en leraren.

Pesten is een serieus probleem dat serieuze gevolgen heeft.
Schakel hulp in als je vermoed dat je kind of leerling gepest wordt. Word je zelf gepest, lees dan de tips goed door en onderneem actie.

Houd er rekening mee dat er geen standaard oplossing voor pesten is, maar neem het altijd serieus.

Tips tegen pesten voor kinderen zelf:

 • Zoek naar een manier om duidelijk te maken dat je gepest wordt. Houd het niet geheim, hoe lastig dat ook is.
 • Ga naar de vertrouwenspersoon op school. Als je buiten school gepest wordt, neem dan contact op met bv. je sportleraar
 • Vertel het je ouders, schrijf het desnoods op een briefje, stuur een e-mail, maar vertel het!
 • Als je graag je verhaal wilt doen maar bang bent dat mensen om je heen zich ermee gaan bemoeien en het erger maken, bel dan de kindertelefoon of chat met de kindertelefoon
 • Bezoek forums op internet en vertel je verhaal (anoniem) daar. Je kunt veel steun hebben aan anderen
 • Besef dat niemand ooit recht heeft om iemand anders te pesten. Er kan nooit een aanleiding zijn waarom mensen gemeen tegen elkaar mogen zijn
 • Neem je eigen probleem serieus. Pesten is ingrijpend en heeft gevolgen. Doe niet of er niks aan de hand is
 • Oefen je lichaamshouding. Ongewild zul je in elkaar gedoken zijn en je proberen onzichtbaar te maken. Oefen in veilige situaties met je lichaamshouding. Ga rechtop staan en probeer dit bewust vol te houden. Je uitstraling helpt pesten voorkomen
 • Deze tip is wat moeilijker: niemand heeft het recht om gepest te worden om kleding, haar of wat dan ook. De realiteit is echter wel dat kleding en je uiterlijk bijdragen aan de kans om gepest te worden. Natuurlijk moet je jezelf trouw blijven, maar overweeg of het helpt om bv. merkkleding te dragen. Uiteindelijk verandert dit niet hoe je bent, maar kan het je leven makkelijker maken.

Tips tegen pesten, info voor ouders:

 • Roep geen dingen als “je bent wie je bent”, “je moet meer voor jezelf opkomen”, “je moet ze gewoon eens slaan” en meer van dat soort goedbedoelde maar compleet zinloze adviezen. Immers, als het kind in staat zou zijn dit allemaal te doen, zou het probleem er waarschijnlijk niet zijn
 • Luister, luister en luister. Ren niet op hoge poten naar school, geef niet de hele tijd adviezen, maar geef je kind de ruimte het verhaal te vertellen. Lukt vertellen niet, zoek dan een andere manier, desnoods per e-mail.
 • Hoor je kind niet helemaal uit. Als ouders is het heftig om te horen dat je kind gepest wordt, maar je kind heeft er geen baat bij om elk detail te moeten vertellen. Vaak is dit te moeilijk
 • Toon begrip, liefde en zorg dat je er bent om je kind te troosten
 • Werk samen met je kind een plan uit om het pesten op te laten houden. Luister hierbij heel goed naar wat je kind wil.
 • Er zijn veel trainingen en mogelijkheden om pesten op te lossen. Ook contact met school is hierbij superbelangrijk.

Tips tegen pesten, info voor leraren:

 • Grijp in als een kind gepest wordt. Niet 1 keer, maar elke keer dat je ziet of merkt dat een kind gepest wordt
 • Leg het programma van je les stil. Haal desnoods een intern begeleider erbij om met de klas te praten
 • Neem de tijd voor het gepeste kind en de pesters.
 • Heb niet de illusie dat 1 gesprek het probleem oplost. Zorg dat andere leraren op de hoogte zijn en dat het kind extra in de gaten gehouden wordt om stiekem pesten te voorkomen
 • Besteed tijd aan pesten in het algemeen
 • Wees heel duidelijk in het feit dat pesten niet getolereerd wordt en dat het pestprotocol aangehouden wordt
 • Licht ouders in als dit na overleg met het kind een goede oplossing is.

Meer over:
– Pesten Algemeen bij kinderen en jongeren
– Oorzaken van pesten
– Gevolgen van pesten
– Tips pesten thuis en school

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *