Behandeling en tips posttraumatische stressstoornis

Professionele opvang

Kinderen kunnen na het meemaken van een trauma terecht bij professionele opvang. Deze opvang is bedoeld naast de steun en opvang die het kind krijgt uit zijn eigen omgeving (ouders, familie, vrienden etc.).

Er vinden zogenaamde ‘debriefinggesprekken’ plaats waarin er aandacht wordt besteed aan wat er precies is gebeurd, wat het kind dacht toen het gebeurde, het laten uiten van emoties, vragen naar de symptomen van de stress en daarover uitleg geven aan het kind.
Ten slotte wordt hier aandacht besteed aan het aanbieden van copingstrategieën, zodat het kind weet om te gaan met zijn omgeving met vragen.

Echter, er moet wel op gelet worden dat de sessies goed aangepast worden op het kind en niet te kort duren, anders kunnen de symptomen ook juist verergeren.

Medicatie

Er bestaan geen medicijnen waardoor de symptomen van PTSS verdwijnen. Wel zijn er medicijnen die bepaalde symptomen kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld is antidepressiva zodat het kind minder beangstigende en vervelende herbelevingen heeft.

Ego-ondersteunende technieken

Hierbij worden de copingstrategieën van het kind versterkt. Het oproepen van de herinnering, met de daarmee gepaard gaande emoties en dit duidelijk onder woorden kunnen brengen staan hierin centraal.

Cognitieve gedragstherapie

Door PTSS kunnen er verstoorde cognities ontstaan. Bij de cognitieve gedragstherapie staat dit meer centraal. Ook de symptomen van de PTSS zijn hier belangrijk.
Het kind wordt tijdens de behandeling geconfronteerd met de herinneringen aan het trauma die angst oproepen. Elke keer wordt het kind iets langer blootgesteld, zodat het gewend raakt aan de angst.

Combinatie gedragstherapie en betekenisverlening

Deze combinatie is een goede behandeling voor PTSS. Het kind leert bijvoorbeeld dat een bepaalde plek wel veilig is, ook al doet die plek denken aan het trauma.
De angst voor het trauma wordt steeds minder als het regelmatig met de angst wordt geconfronteerd.

Groepstherapie

Groepstherapieën blijken goed te werken. Ze moeten dan wel goed geleid worden.
Het moet niet slechts een clubje zijn waar ze kunnen vertellen hoe ze zich voelen.

Tips voor ouders en anderen die met kinderen met PTSS te maken krijgen

  • Bied veel rust en veiligheid aan je kind en erken wat je kind voelt. Steun hem en troost hem.
  • Zorg dat er goed contact is met het traumateam.
  • Als je niet persoonlijk betrokken bent bij het kind, moet je professioneel blijven en niet te geschokt reageren.
  • Gun het kind veel tijd om het te verwerken. Het kan namelijk lang duren voordat een trauma verwerkt is.
  • Houd er rekening mee dat alles bij vlagen weer hevig kan terugkomen en weer kan wegebben. Dan is het dus nog niet weg.
  • Het is belangrijk dat het kind ook op school genoeg ruimte krijgt voor alle verwarrende gevoelens.
  • Geef het kind voldoende mogelijkheid om het te uiten, hierdoor komt de verwerking ervan beter op gang.
  • Open over het trauma kunnen praten is erg belangrijk voor de verwerking ervan. Laat het kind het veel vertellen, want daardoor krijgt het verdriet een plaats.

Meer over:
PTSS: Algemeen
Oorzaken, kenmerken en prognose PTSS
Diagnose PTSS
Behandeling en tips PTSS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *