Tips NLD

Omgaan met NLD

Met NLD is goed te leven.

Er zijn een aantal manieren om op een hele praktische manier je kind te helpen bij het leren omgaan met NLD:

1. Psycho-educatie

Het kind wordt snel overvraagd en daardoor kunnen gedragsproblemen ontstaan. Te denken valt aan angsten, driftbuien en koppigheid.

De omgeving zal zich moeten aanpassen willen de problemen niet verergeren. Daardoor is het nodig om ouders, begeleiders en andere opvoeders goed te informeren over NLD.

2. Stap-voor-stap methode

Een kind met NLD leert het beste door een talige, overzichtelijke en logische stap-voor-stap methode.
Omdat het kind sterk kan reageren op onverwachte situaties, moet je zorgen voor structuur en voorspelbaarheid.

Alles moet letterlijk verteld worden en herhaling hierbij is erg belangrijk. Situaties moeten tot in de detail met het kind besproken worden en oorzaak-en-gevolg moet echt aangeleerd worden.
Nieuwe situaties moeten stap voor stap, met een lange aanloop voorbereid worden. Het aangeleerde moet ook weer stap voor stap gegeneraliseerd worden naar andere situaties.

3. Koppeling maken tussen verbaal en non-verbaal

Een kind met NLD moet leren om horen, zien en voelen met elkaar te combineren. Het kind moet geleerd worden om woorden en beelden met elkaar in verband te brengen. Kennis koppelen aan een bepaald beeld, vooral bij tegenstrijdige verbale informatie.
Laat het kind verbale situaties in detail beschrijven en geef daarbij aan wat relevant is en wat irrelevant is.

4. Verbale vaardigheid verfijnen

Een kind met NLD heeft moeite om te begrijpen wat er gezegd wordt en blijft daarom veel vragen stellen.
Het kind let niet op non-verbale signalen en moet daarom aangeleerd krijgen wat bepaalde lichaamstaal betekent. Dit kan door de lichaamstaal expliciet te benoemen, bijvoorbeeld door video-opnamen, te kijken in de spiegel, foto’s of mimespelen.

5. Interacties stimuleren

Bespreek met het kind de te verwachte moeilijke situaties en ga deze vooral niet uit de weg.

6. Aanleren van nieuwe sociale vaardigheden

Leer het kind hoe hij zijn gevoelens kan uiten, hoe hij om kan gaan met afwijzing, hoe hij contacten legt en hoe hij op kan komen voor zichzelf.
Vergeet daarbij niet bijpassende non-verbale gedrag aan te leren.

7. Veel herhaling en oefening

Omdat het kind sociale situaties niet goed kan inschatten, kun je het kind beter als jonger beschouwen.
Pas dus op voor overschatting.

Tips voor ouders voor het omgaan met een kind met NLD

 • Wees bewust van de manier waarop je met je kind praat en communiceert.
 • Houd alles zoveel mogelijk voorspelbaar en breng zoveel mogelijk structuur aan in de dag van je kind.
 • Houd rekening met brusjes (broers en zussen) en de gevolgen die NLD op hen heeft.
 • Leer je kind stap voor stap dat niet altijd alles gaat zoals zíj dat willen of in hun hoofd hebben.
 • Geef je kind gelegenheid om uit te razen.
 • Creëer voor je kind een eigen plekje, waar het zich terug kan trekken en zich veilig voelt.
 • Probeer creatief te zijn in het bedenken van manieren om je kind te motiveren.
 • Probeer samen met elkaar uit te vinden welke aanpak je kind nodig heeft en voer dit ook samen consequent door.
 • Zoek in je omgeving naar personen die je kunnen ondersteunen en je af en toe kunnen aflossen.
 • Probeer je naaste omgeving uit te leggen wat NLD betekent voor je kind zodat het gedrag van je kind beter begrepen wordt.
 • Stimuleer je kind om naar clubjes te gaan of aan sport te doen (maar let op want niet iedere sport is geschikt voor je kind.)
 • Besteed aandacht en tijd aan je relatie met elkaar.
 • Voorkom symbolisch taalgebruik (bijvoorbeeld: geef mij je hand), je kind zal dat (vaak) letterlijk opvatten.
 • Blijf de regels herhalen. Je kind zal relatief veel tijd nodig hebben om zich de regels eigen te maken en zich eraan te houden.
 • Trap niet in de valkuil door eindeloze discussies met je kind aan te gaan. Verbaal zijn ze namelijk heel sterk en al pratend proberen ze greep te krijgen op de situatie, wat je kind belemmert om daadwerkelijk iets aan de situatie te gaan doen.

Meer over:
NLD: Algemeen
Kenmerken en oorzaak van NLD
Gevolgen van NLD
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips

3 gedachtes op “Tips NLD”

 1. B. Zwoferink

  Goedemiddag, Ik ben een vrouw van 53 jaar, heb NLD en vind het daardoor erg moeilijk om overzicht te houden. Ik heb veel hobby’s en daardoor veel hobbymateriaal, maar ben vaak dingen kwijt. Ik heb ook geheugenproblemen. Wat raadt u mij aan, v.w.b. opbergen? Hebt u tips?
  Waar ik ook moeite mee heb, is dat ik overvraagd word. Ik ben taalkundig heel sterk. Als er iemand komt om mij te helpen, en ik geef aan dat dingen niet lukken, pusht die ander mij om vooral toch door te gaan, terwijl mijn grens bereikt is. Hoe ga ik hiermee om?
  Alvast hartelijk dank, voor het meedenken.

  1. Linda Op den Camp

   Beste mevrouw,
   Ik lees dat u veel hobbies heeft en vaak dingen kwijt bent. Wellicht is het een tip voor u om een kastje aan te schaffen met vele vakjes en laatjes. Met behulp van labels die u hier op plakt kunt u precies aangeven wat er in het desbetreffende bakje/vakje/laatje zit.
   Het overvragen lijkt mij erg vervelend om te ervaren. Vele mensen snappen niet dat iemand die verbaal sterk is, ook moeilijkheden kan hebben.
   Misschien kunt u het die persoon uitleggen? Of misschien kunt u een vergelijking maken met iets dat voor anderen makkelijker te begrijpen is. Bijvoorbeeld dat een kind in theorie precies kanvertellen hoe je moet zwemmen, maar dat dit in de praktijk in het zwembad nog niet lukt. Of dat je een recept uit een kookboek heel goed kunt lezen en begrijpen, maar dat de uiteindelijke taart toch nog kan mislukken.

   Ik hoop dat u hiermee iets kunt.
   Vriendelijke groet,
   Linda

   1. Beste Linda,

    Compliment voor uw reactie. Mensen als u verdienen een standbeeld. 🙂
    Ik wens u oprecht een super weekend toe!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *