Tips hoogbegaafdheid

Omgaan met verschillen

Kinderen accepteren elkaar niet zomaar en daarbij komt dat hoogbegaafde kinderen nogal gevoelig zijn.

Soms kunnen ouders en leerkrachten deze emotionele signalen niet goed opvangen, omdat hun andere gedrag meer opvalt.
Soms vinden volwassenen hoogbegaafde kinderen zelfs kinderachtig. Door hun nieuwsgierigheid, hun brede belangstelling en hun goede verstand zijn ze zich al op jonge leeftijd bewust van dingen die aan anderen voorbij gaan.

Ervaringen kunnen zorgen dat hoogbegaafde kinderen heftige emoties krijgen. Deze kunnen ze lastig plaatsen, omdat ze weinig levenservaring hebben.
Volwassenen die het gedrag niet goed kennen zullen de kinderen beoordelen volgens normale maatstaven.

Het hoogbegaafde kind loopt voor, maar is verder gewoon een kind van zijn eigen leeftijd.
Soms wordt de fout gemaakt dat het kind dan emotioneel achter zou zijn en ouders willen hieraan dan gaan werken. Dit heeft echter weinig zin, want een kind ontwikkelt niet eerst een beetje verstand en morgen een stukje gevoel.
Bovendien is zo’n benadering niet goed voor het zelfbeeld van het kind.

Het stimuleren van ’emotionele intelligentie’

Er zijn verschillende situaties waarin een volwassene kan helpen.
Als het kind bijvoorbeeld uit de groep dreigt gestoten te worden, heeft het de steun van een volwassene hard nodig. Of bijvoorbeeld bij kliekvorming waarbij bepaalde kinderen de macht hebben.

Kinderen kunnen zich pas veilig voelen in een groep als zij zichzelf mogen zijn en zich niet geforceerd hoeven aan te passen aan de rest van de groep.

Houding van de volwassene

De houding van de volwassene is bepalend voor hoe de kinderen in een groep met elkaar omgaan. Dit kan positief of negatief zijn.
De volwassene moet het anders-zijn van het kind uitleggen en moet moeite doen om dit anders-zijn een plek te geven in de groep.

Volwassenen moeten ruimte creëren voor het kind, in het gezin, op school en in hun eigen denkwereld. Naast deze ruimte moet er in de groep gelegenheid zijn om interesses te delen met andere kinderen die dezelfde interesses hebben.

Tips voor ouders voor het omgaan met een kind met hoogbegaafdheid

 • Kom zoveel mogelijk te weten over hoogbegaafdheid.
 • Houd de ontwikkeling van je kind goed in de gaten. Is de babytijd versneld gegaan? Meldt dit dan aan het consultatiebureau en ook aan de peuter- en basisschool.
 • Houd de relatie met de school goed; zij begeleiden immers je kind.
 • Maak afspraken voor gesprekken en maak afspraken over wanneer je kind bijvoorbeeld getest kan worden met didactische toetsen of DLE-toetsen, om te bepalen hoever je kind is.
 • Let erop dat de begeleiders NVO of NIP geregistreerd zijn.
 • Thuis is thuis en school is school. Doe geen schoolwerk thuis.
 • Zorg ervoor dat je kind een positief beeld over school blijft houden. Spreek dus niet in negatieve zin over school waar je kind bij is.
 • Probeer goed (emotioneel) betrokken te zijn bij je kind. Speel spelletjes en vraag ondertussen wat er op school is gebeurd. Leg de nadruk op het spel, zodat ze geen druk ervaart over school.
 • Geef de mogelijkheid aan je kind om zich breder te ontwikkelen, bijvoorbeeld naar een sportclub gaan of bijvoorbeeld kunstonderwijs.

Meer over:
Hoogbegaafdheid – Oorzaken en eigenschappen
Kenmerken van hoogbegaafdheid
De verschillende typen hoogbegaafde kinderen
De gevolgen van hoogbegaafdheid
Omgaan met hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak van hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak (voor ouders en anderen) en tips

5 gedachtes op “Tips hoogbegaafdheid”

 1. Ferry Barkey

  Beste LS,
  Ben een badmintontrainer en geef lessen aan kinderen tussen 5/6 en 19 jaar. Momenteel zijn we met een project bezig waarin basisschool leerlingen bij plaatselijke sportverenigingen kunnen proefdraaien. Nu heb ik een kind in de groep die blijkt hoogbegaafd te zijn, in welke gradatie is mij niet verteld, echter ik wil elk kind bij alle onderdelen van de badminton betrekken. Heb wel enige ervaring met moeilijke kinderen, maar dit is toch net weer iets anders.
  Wil graag wat handvaten om ook deze groep kinderen een gezellige sportervaring te geven.
  Zie jullie reactie met belangstelling tegemoet.

  Mvrgr. Ferry Barkey

  1. Veel hoogbegaafde kinderen kunnen zonder extra aandacht en / of aanpassingen prima mee met het sporten en bij anderen gaat het meestal met een stukje specifieke aandacht ook prima tijdens de sportles.

   U geeft niet exact aan tegen welke “problemen” u aanloopt, maar in het algemeen zijn hoogbegaafde kinderen vaker beweeglijker (bewegingsonrust). Hoogbegaafde kinderen zijn fysiek gevoeliger (en hebben die extra beweging dan ook nodig), hierdoor bewegen en praten ze veel, maar hier hebben ze zelf over het algemeen geen last van en kunnen ze zich prima concentreren.
   Laat ze zo ver als mogelijk hun gang gaan. Moeten ze stil zitten of proberen niet te bewegen dan resulteert dit vaak in frustratie en verlies van concentratie.
   Sporten is een zeer goede uitlaatklep voor hoogbegaafde kinderen en zij hebben hier veel profijt van. Ze zijn heel actief en gedreven tijdens het sporten.

   Probeer een handelbare tussenweg te vinden tussen de drang om te bewegen van het hoogbegaafde kind en het werkbaar houden voor u en de rest van de kinderen. Komt u er niet uit, dan kan een gesprek met de ouders / verzorgers vaak ook geen kwaad, zij kennen de specifieke behoeften en aanpak van het kind vaak het beste.

 2. R. van de Winter-van Eijk

  Graag zou ik een reactie willen hebben op het volgende. Wij denken dat onze zoon, nu 17 jaar, naast hooggevoelig ook hoogbegaafd is. Hier zijn wij maar ook de leerkrachten en hulpverleners aan voorbij gegaan. Onze aandacht is constant gericht geweest op zijn gedrag.
  Op de lagere school werd ook altijd gezegd….voor wat betreft zijn intelligentie geen zorgen….hij pakt alles (als hij het wil) in een mum van tijd op. Op 8 jarige leeftijd heeft hij wel ‘ns ‘n keer een test gedaan bij ggz , daar kwam een score uit van 125 …..en angststoornis.
  Wij hebben ons nooit beziggehouden met HB omdat wij daar een andere definitie aan gaven.Wel met zijn hooggevoeligheid ….Dat alleen al was(is) een hele moeilijke weg.
  Op de middelbare school (HAVO) werd alles alleen maar erger en presteerde hij onder.
  Hij heeft ternauwernood zijn overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO weten te behalen en zit nu MBO 4 Art en entertainment richting Music production. Met de muziek is hij bezig vanaf klein. Dit was de enige optie nog om hem ergens te kunnen plaatsen. Hij heeft het naar zijn zin….alleen de stof is super makkelijk.
  Tijdens onze vakantie kwamen hebben wij in aanraking met ‘n moeder van 2 HB kinderen. Vanaf het eerste moment dat zij mijn zoon zag en sprak had zij gelijk al het idee dat hij mogelijk HB zou kunnen zijn. Gaandeweg onze contact kreeg zij steeds meer vermoeden omdat wij zo het een en ander over de lijdzame ontwikkeling van onze zoon vertelde. Bij het vertrek zei ze alleen….ik wil je dringend verzoeken om thuis eens te gaan kijken op internet op hoogbegaafd en hooggevoelig….hè zei ik…hoogbegaafd???
  Ik heb gekeken en was verbijsterd …het leek of alle puzzelstukjes in elkaar vielen.
  Mijn vraag is…..wat nu? Hij is de middelbare school voorbij ….zijn hele ontwikkeling en begeleiding daarin is tegendraads geweest …iets waar hij nu nog steeds de negatieve gevolgen/gevoelens van ondervindt.
  Welke adviezen kunnen jullie mij geven om hem op zijn plek te krijgen?
  Wat moeten wij nu doen? We gaan ook een afspraak maken bij een slaapkliniek in Zwolle (SEIN) Hij heeft langdurig (meer dan 1 jaar) last van niet in slaap kunnen komen. Wat zich op de dag natuurlijk ook wreekt.
  Ik hoop wat tips te krijgen….

 3. Hoi,

  Als je denkt dat je kind hoogbegaafd ga dan wel lekker school dingen doen thuis als ze dat willen. Als je kind een negatief beeld van school heeft wat met het huidige onderwijs bij een hoogbegaafd kind bijna onontkoombaar is luister daar naar en ga praten op school. Probeer niet alleen maar vrienden te blijven met school, maar praat tot er goede oplossingen zijn voor je kind ook als je tegenstand krijgt. Blijf vooral in je kind geloven.
  Zoek alsjeblieft naar een school waar speciaal onderwijs is voor hoogbegaafden daar voorkom je een waslijst aan problemen mee. Modder dus niet te lang door op een school die niet begrijpt hoe je kind leert. Ga desnoods verhuizen, want het is de moeite waard. Ik heb zelf vier hoogbegaafde kinderen en vind over het algemeen de adviezen slecht, meestal gegeven door iemand die niet weet wat een hoogbegaafd kind nodig heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *