Tips hoogbegaafdheid

Omgaan met verschillen

Kinderen accepteren elkaar niet zomaar en daarbij komt dat hoogbegaafde kinderen nogal gevoelig zijn.

Soms kunnen ouders en leerkrachten deze emotionele signalen niet goed opvangen, omdat hun andere gedrag meer opvalt.
Soms vinden volwassenen hoogbegaafde kinderen zelfs kinderachtig. Door hun nieuwsgierigheid, hun brede belangstelling en hun goede verstand zijn ze zich al op jonge leeftijd bewust van dingen die aan anderen voorbij gaan.

Ervaringen kunnen zorgen dat hoogbegaafde kinderen heftige emoties krijgen. Deze kunnen ze lastig plaatsen, omdat ze weinig levenservaring hebben.
Volwassenen die het gedrag niet goed kennen zullen de kinderen beoordelen volgens normale maatstaven.

Het hoogbegaafde kind loopt voor, maar is verder gewoon een kind van zijn eigen leeftijd.
Soms wordt de fout gemaakt dat het kind dan emotioneel achter zou zijn en ouders willen hieraan dan gaan werken. Dit heeft echter weinig zin, want een kind ontwikkelt niet eerst een beetje verstand en morgen een stukje gevoel.
Bovendien is zo’n benadering niet goed voor het zelfbeeld van het kind.

Het stimuleren van ’emotionele intelligentie’

Er zijn verschillende situaties waarin een volwassene kan helpen.
Als het kind bijvoorbeeld uit de groep dreigt gestoten te worden, heeft het de steun van een volwassene hard nodig. Of bijvoorbeeld bij kliekvorming waarbij bepaalde kinderen de macht hebben.

Kinderen kunnen zich pas veilig voelen in een groep als zij zichzelf mogen zijn en zich niet geforceerd hoeven aan te passen aan de rest van de groep.

Houding van de volwassene

De houding van de volwassene is bepalend voor hoe de kinderen in een groep met elkaar omgaan. Dit kan positief of negatief zijn.
De volwassene moet het anders-zijn van het kind uitleggen en moet moeite doen om dit anders-zijn een plek te geven in de groep.

Volwassenen moeten ruimte creëren voor het kind, in het gezin, op school en in hun eigen denkwereld. Naast deze ruimte moet er in de groep gelegenheid zijn om interesses te delen met andere kinderen die dezelfde interesses hebben.

Tips voor ouders voor het omgaan met een kind met hoogbegaafdheid

  • Kom zoveel mogelijk te weten over hoogbegaafdheid.
  • Houd de ontwikkeling van je kind goed in de gaten. Is de babytijd versneld gegaan? Meldt dit dan aan het consultatiebureau en ook aan de peuter- en basisschool.
  • Houd de relatie met de school goed; zij begeleiden immers je kind.
  • Maak afspraken voor gesprekken en maak afspraken over wanneer je kind bijvoorbeeld getest kan worden met didactische toetsen of DLE-toetsen, om te bepalen hoever je kind is.
  • Let erop dat de begeleiders NVO of NIP geregistreerd zijn.
  • Thuis is thuis en school is school. Doe geen schoolwerk thuis.
  • Zorg ervoor dat je kind een positief beeld over school blijft houden. Spreek dus niet in negatieve zin over school waar je kind bij is.
  • Probeer goed (emotioneel) betrokken te zijn bij je kind. Speel spelletjes en vraag ondertussen wat er op school is gebeurd. Leg de nadruk op het spel, zodat ze geen druk ervaart over school.
  • Geef de mogelijkheid aan je kind om zich breder te ontwikkelen, bijvoorbeeld naar een sportclub gaan of bijvoorbeeld kunstonderwijs.

Meer over:
Hoogbegaafdheid – Oorzaken en eigenschappen
Kenmerken van hoogbegaafdheid
De verschillende typen hoogbegaafde kinderen
De gevolgen van hoogbegaafdheid
Omgaan met hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak van hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak (voor ouders en anderen) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *