Tips depressies

Praktische aanpak van depressies bij kinderen

Het kind moet het gevoel terugkrijgen dat het gewaardeerd wordt, laat hem dit herwinnen in een gestructureerde omgeving.
Geef extra veel positieve aandacht.

Activeer tot spel, doe enthousiast, stimuleer hem iets te ondernemen. In beweging blijven is heel belangrijk voor een depressief kind.
Verhoog het competentiegevoel van het kind: hij kan het wel! Spreek daarbij positieve verwachtingen uit.

Veilige omgeving

Bied een veilige omgeving. Maak duidelijk dat je er voor het kind bent, zonder je daarbij aan hem op te dringen.
Als je merkt dat de problemen ernstig(er) worden, neem dan zo snel mogelijk contact op met een deskundige.

Oppositioneel gedrag herkennen

Probeer oppositioneel gedrag te herkennen. Kijk waarom het kind vecht, het kan een uiting van depressie zijn. Op die momenten moet je het gedrag niet straffen, maar moet je juist proberen in te leven in de gevoelens van het kind.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie helpt voor het vervormen van gedachten en helpt ook voor het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind. Het krijgt meer inzicht en kan daardoor beter probleemoplossende strategieën gebruiken.
Help negatieve gedachten om te bouwen in positieve. Praat open over de zelfmoordgedachten van het kind.
Verwijs zo snel mogelijk door.

Gezinsbegeleiding

Omdat er systematische aspecten zitten in de depressie van het kind, kan het zijn dat ook de ouders in gezinsbegeleiding moeten. Houd alle wegen open en wees niet bang voor ‘geheimhoudingsafspraken’.
Uiteindelijk moet het kind geholpen worden.

Meer over:
Depressies: algemeen
Verschillende soorten depressies
Oorzaken van een depressie
Depressies bij kinderen
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *