Praktische aanpak van hoogbegaafdheid op school

De praktische aanpak van hoogbegaafdheid op school voor de verschillende typen van hoogbegaafdheid:

Type I: De succesvolle

De school moet zorgen voor een versneld en verrijkt leerplan en aandacht hebben voor het ontwikkelen van de persoonlijke interesses die het kind heeft.
Daarnaast moet de ontwikkeling van vaardigheden voor zelfstandig leren gestimuleerd worden.

Er moet vooraf getest worden en dan uitsluitend leerstof aangeboden worden die nog niet beheerst wordt. Begeleiding moet ook plaatsvinden in de school- en beroepsloopbaan.
Het succesvolle kind moet in contact komen met kinderen die qua ontwikkeling op hetzelfde niveau zitten.

Type II: De uitdager

Zorg voor een omgeving waarin iedereen elkaar accepteert. Hierbij moet je het kind zoveel mogelijk bij passende leerkrachten plaatsen.
Verder moet de communicatie met dit kind direct en helder zijn en er moet openheid zijn over gevoelens.

Aandacht moet er zijn voor het trainen van cognitieve en sociale vaardigheden en voor het opbouwen van de zelfwaardering.

Type III: De onderduiker

De onderduiker kan het beste begeleid worden als de begaafdheid herkend en erkend wordt, dit moet goed en gepast opgevangen worden. Laat het kind meedoen in speciale activiteiten, want hij moet dat leren accepteren.
Daarnaast moet je doorgaan met het informeren over opleidings- en beroepsmogelijkheden.

Type IV: De wegloper

De begeleiding van school zou moeten zitten in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en de verdieping van de stof. Je moet hem ontraditionele studievaardigheden aanleren en zorgen voor niet-traditionele leerervaringen buiten de klas.
Daarnaast zou een mentor en groepstherapie uitkomst kunnen bieden.

Type V: De dubbel geëtiketteerde

De school moet onderzoek beginnen om te ontdekken wat het kind allemaal kan en moet het kind plaatsen in een programma voor begaafden. Daarnaast is individuele begeleiding belangrijk en moet er tijd met ontwikkelingsgelijken worden doorgebracht.
Zorg voor niet-traditionele leerervaringen.

Type IV: De autonome

De school moet zorgen voor een versneld en verrijkt leerplan en het kind moet vervroegd tot de vervolgopleiding toegelaten worden. Daarbij moet een goede begeleiding van de school- en beroepsloopbaan zijn en moet er een lange-termijnplan voor het kind opgesteld worden.

Belemmeringen in tijd en plaats moeten weggenomen worden en vooraf moet er getest worden, uitsluitend leerstof die nog niet beheerst wordt.

Meer over:
Hoogbegaafdheid – Oorzaken en eigenschappen
Kenmerken van hoogbegaafdheid
De verschillende typen hoogbegaafde kinderen
De gevolgen van hoogbegaafdheid
Omgaan met hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak van hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak (voor ouders en anderen) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *