Oorzaken, prognose en diagnostiek Gilles de la Tourette

Erfelijke factor

Gilles de la tourette is een erfelijke aandoening, die meestal opkomt tussen het vierde en elfde levensjaar. Het is nog niet gelukt om te ontdekken om welk gen het gaat.

Biologische factor

Het geboortegewicht is bepalend in welke mate de tics voorkomen: hoe lager het geboortegewicht, hoe meer tics. Ook speelt het mannelijk geslachtshormoon een rol op de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Meisjes ontwikkelen eerder OCD.
Ook blijken bij GTS de kleine hersencellen in de basale ganglia kleiner te zijn. Verder zijn er afwijkingen in de bloeddoorstroming en glucosestofwisseling.

Omgevings- en psychische factoren

Perinatale (tijdens de bevalling) gebeurtenissen, blootstelling aan chemische stoffen, medicijnen en hormonen, infectieziekten, situatie- en milieuwisselingen en psychische stress.

Prognose Gilles de la Tourette

Bij ruim vijftig procent van de kinderen met GTS treedt halverwege de adolescentie (jonge volwassenheid) een spontane verbetering op. In de puberteit nemen de tics meestal in sterkte af.

Omdat de verschijnselen van het syndroom zo uiteenlopend zijn, is het moeilijk te bepalen hoe het verloop van het syndroom zal zijn. De behandelmogelijkheden en de herkenning van de tic stoornissen zijn de afgelopen jaren gelukkig enorm verbeterd.

Diagnose Gilles de la Tourette

Diagnostische criteria volgens DSM-IV.
Er is sprake van de officiële diagnose Gilles de la Tourette in het volgende geval:

  1. Zowel meervoudige als een of meer vocale tics zijn op een bepaald moment van de ziekte aanwezig geweest, hoewel niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd. Een tic is een plotseling, snelle, herhaalde, niet-ritmische, stereotiepe motorische beweging of vocale uiting.
  2. De tics komen vele keren per dag voor (meestal in aanvallen), bijna elke dag of met tussenpozen gedurende meer dan één jaar, en in deze periode was er nooit een tic vrije periode van meer dan drie aaneengesloten maanden.
  3. Het begin van de stoornis ligt voor het achttiende jaar.
  4. De stoornis veroorzaakt een duidelijk lijden of beperking in sociaal, beroepsmatig of ander belangrijk opzicht.
  5. De stoornis is niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een middel (bijv. verdovend middel als drugs) of een somatische aandoening (bijv. chorea van Huntington).

Meer over:
Gilles de la Tourette: Algemeen
Oorzaken, prognose en diagnose van Gilles de la Tourette
Behandeling van Gilles de la Tourette
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *