Oorzaken depressies bij kinderen

Oorzaken depressies

Depressies bij kinderen ontstaan door biologische, psychologische, cognitieve en gezinsomstandigheden (systeemfactoren).

Biologisch

Genetische factoren spelen een rol bij het ontstaan van depressieve stoornissen bij kinderen. Als een ouder depressief is of een psychische ziekte heeft, heeft het kind ook meer kans om dit te krijgen.

Het is nog niet duidelijk of kinderen met bepaalde karaktereigenschappen (zoals agressief of onrustig reageren) meer kans heeft om een depressie te ontwikkelen. Wel is al gebleken dat kinderen met een lichamelijke ziekte of klachten (bijvoorbeeld chronische hoofdpijn) eerder depressiviteit ontwikkelen.

Bij adolescenten schijnen de hormonen ontregelt geraakt te zijn bij een depressie.
Al met al is er nog te weinig onderzoek gedaan bij kinderen met een depressie en is het nog heel onduidelijk welke biologische factoren meespelen bij het ontwikkelen ervan.

Psychologisch, cognitief

Soms wordt een depressie opgevat als een denkstoornis.
Als het kind vroeger iets negatiefs heeft meegemaakt, gaat hij een bepaald beeld over zichzelf schetsen die helemaal niet waar hoeft te zijn. Dit beeld roept depressieve gevoelens op. Deze verkeerde schema’s worden vervolgens gebruikt om de wereld en alles wat daarin gebeurt een betekenis te geven. Zo kan iemand depressief worden na een afwijzing, als hij al dit schema had: ‘geliefd zijn is belangrijk om gelukkig te worden’.
Door deze negatieve schema’s ontstaan automatisch negatieve gedachten.

Negatieve gebeurtenissen gebeuren niet toevallig. Uit onderzoek is gebleken dat ze veelal in dezelfde families voorkomen. Het is dus mogelijk dat het wordt beïnvloed door genetische factoren.

Gezinsomstandigheden

Gezinnen waarin iemand depressief is heeft bepaalde kenmerken, namelijk: meer ruzies, afwijzing en communicatieproblemen. Ook is er minder emotionele ondersteuning.
Hoe het gezin functioneert heeft invloed op depressie.

Mogelijke oorzaken depressies

Depressies kunnen veroorzaakt worden op individueel, levensgeschiedenis en omgevingsniveau. Dit zijn mogelijke oorzaken:

Individueel niveau

 • Genetische bepaalde kwetsbaarheid.
 • De jongere staat op een bepaalde manier open voor negatieve gebeurtenissen, meer dan een normaal kind.
 • Problemen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
 • Spanningen in de ouder-kindrelatie of hechtingsproblematiek.
 • Aanmaken van verkeerde schema’s; hierdoor krijgen ervaringen meteen een negative lading.
 • Ingehouden en teruggetrokken. Ook heeft hij neiging tot agressie-remming.
 • Ziekte of een handicap, waardoor het kind ervaart dat het bepaalde dingen niet kan en daar ongelukkig van wordt.
 • Bij meisjes is in de adolescentiefase meer kans op depressie, vooral als ze al eerder een depressie heeft gehad.

Levensgeschiedenis

 • Ervaringen met verlies door dood, echtscheiding of verhuizing.
 • Opgelopen trauma door ongeluk of een ramp.
 • Discriminatie op grond van ras, sekse of culturele achtergrond.

Omgeving

 • Ouder met een depressie of psychiatrische ziekte.
 • Chronische lichamelijke ziekte of handicap van een ouder, waardoor er te weinig aandacht is voor het kind.
 • Opvoedingsstijl (afwijzing; inperking van individualiteit; niet goed emotioneel bereikbaar; niet-reële prestatieverwachtingen).
 • Ervaringen met seksueel misbruik of mishandeling
 • Gepest worden en andere omgangsvormen.

Meer over:
Depressies: algemeen
Verschillende soorten depressies
Oorzaken van een depressie
Depressies bij kinderen
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *