Oorzaken en prognose add

Oorzaken ADD

ADD krijg je met de geboorte mee, het zit in de genen en heb je overgeërfd van je ouders of van je grootouders.

ADD is geen ziekte en wordt ook niet veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkeerde manier van opvoeden. Ook is het niet een karaktertrek van het kind.

ADD kun je niet laten stoppen door op een bepaalde manier je kind te straffen of iets op te offeren. Ook kan het kind niet door bijvoorbeeld wilskracht zichzelf veranderen en de ADD ‘doen ophouden’.
Sommige dingen kunnen wel meewerken aan de ontwikkeling van ADD. Dat betekent dat het kind wel al ADD had, maar door bijvoorbeeld alcohol gebruik van de moeder tijdens de zwangerschap de ADD wel verergert. Ook kan een zwaar ongeluk of een te vroeg geboorte daartoe leiden.

Prognose add

Een klein aantal kinderen met ADD groeit over de stoornis heen in de puberteit, maar over het algemeen blijft de stoornis aanhouden. Dan wordt het ADD-RT (Residuel Type) genoemd.

Een goede begeleiding en behandeling kan er wel voor zorgen dat de kinderen beter met de symptomen kunnen leren omgaan.

Meer over:
ADD: Algemeen
Oorzaken en prognose ADD
Kenmerken ADD (en verschillen met ADHD)
Diagnostiek ADD
Tips voor het omgaan met ADD (voor ouders, school en kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *