Non-verbal Learning Disabilities (NLD)

Wat is NLD?

NLD is een leerstoornis die te maken heeft met de informatieverwerking. Het heeft betrekking op nieuwe, complexe en ruimtelijke informatie.

Omdat het kind situaties hierdoor niet goed kan overzien, heeft dit grote gevolgen op het gedrag van het kind en op de sociale aanpassing.

Meedere probleemgebieden

De stoornis komt tot uiting in meerdere probleemgebieden, waarbij het kind motorische, sociale en leerproblemen ervaart.
Deze kinderen zijn verbaal wel heel sterk. Hierdoor kunnen mensen uit de omgeving wel eens een verkeerde inschatting maken van wat het kind allemaal kan. Het valt bijna niet op dat het NLD-kind soms grote moeite heeft om zich staande te houden in dagelijkse situaties.

Door het kind op de juiste manier te ondersteunen, kunnen veel gedragsproblemen voorkomen of verholpen worden.

Leerproblemen, maar goede taalvaardigheid

De leerproblemen van het kind doen zich vooral voor op non-verbaal gebied (niet-talige kant), wat plaatsvindt in de rechterhersenhelft. In de rechterhersenhelft worden de vaardigheden voor het omgaan met nieuwe, ruimtelijke en creatieve zaken aangestuurd.

Kinderen met NLD kunnen zich moeilijk een beeld vormen van diverse begrippen. Ze hebben moeite zich een beeld te vormen en overzicht te krijgen van allerlei situaties en taken op het motorische, creatieve vlak, die nieuw zijn voor hen.

Kinderen met NLD zijn juist goed in taken die te maken hebben met automatisering en detailwaarneming. Ze hebben een goede taalvaardigheid; ze gebruiken taal (en minder bewegen en kijken) om hun wereld te ordenen en te onderzoeken.

Prikkels

Veel gebeurtenissen en ervaringen (prikkels) van buitenaf kan deze kinderen in verwarring brengen, waardoor ze zich kunnen afsluiten, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in ‘staren’.

Door middel van taal verwerken kinderen met NLD sociale informatie en kunnen ze angst overwinnen.

Meer over:
NLD: Algemeen
Kenmerken en oorzaak van NLD
Gevolgen van NLD
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *