Moeite met broertjes en zusjes (Jaloersheid)

Jaloersheid

Jaloezie is een normaal verschijnsel tussen broertjes en zusjes. Kinderen willen hun ouders helemaal voor zich alleen en eisen alle aandacht op.

Jaloersheid is meestal vrij onschuldig maar kan wel afbreuk doen aan de goede sfeer in huis.
Een peuter die jaloers is op zijn broertje of zusje heeft het zwaar. Neem zijn gevoelens serieus.

Een peuter die zijn broertje of zusje pijn doet door zijn jaloersheid moet gecorrigeerd worden. Geef geen ‘zware’ straf, maar praat met je peuter dat hij een ander geen pijn mag doen. Door te straffen voelt het kind zich namelijk aan de kant gezet en het zal nog jaloerser worden. Jaloezie komt vaak voort uit onzekerheid.
Betrek je peuter op een positieve manier bij zijn broertje of zusje, laat hem helpen.

Voorbereiden op komst baby

Wanneer er gezinsuitbreiding komt, is het handig om je peuter er goed op voor te bereiden.

Begin hiermee al tijdens de zwangerschap. Lees en kijk samen een boekje waarin je peuter kan zien hoe een baby in mama’s buik groeit. Vertel waar de baby straks gaat slapen. Misschien krijgt jouw peuter dan wel een andere grotere kamer.

Laat je peuter steeds meer dingen zelf doen die hij al kan, dat zal straks ook moeten als de baby er is. Het is namelijk moeilijk om twee kinderen op te tillen en te dragen. Hij is er dan al aan gewend voordat de baby komt.

Toch jaloers ondanks de goede voorbereiding

Het is heel goed mogelijk dat jouw peuter toch jaloers zal worden op de baby. Word niet boos maar toon begrip. Leg je peuter uit dat de baby veel aandacht en hulp nodig heeft omdat hij zelf nog niets kan. Vertel hem dat hij al groot is en veel dingen zelf kan, dit vergroot zijn zelfvertrouwen. Hij is nu immers de grote broer of zus.

Tips bij jaloezie van peuters

  • Geef je peuter extra aandacht op tijden dat de baby slaapt. Jouw peuter heeft dat ook nog steeds nodig. Wanneer het voeden van de baby een probleem is (en dat is het vaak) vertel je tevoren dat je na het voeden iets gezelligs met je peuter gaat doen (en doe dat dan ook!).
  • Laat de peuter helpen, laat hem bijvoorbeeld een slabbetje aangeven of het flesje enz..
  • Duw je peuter nooit weg, geef hem juist extra positieve aandacht.

Meer informatie over:
Gedragsproblemen peuters
Eigenwijsheid en eigen wil peuters
Het is twee en zegt nee (Peuterpuberteit)
Sociale problemen bij peuters
Driftbuien en agressie bij peuters
Moeite met broertjes en zusjes (Jaloersheid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *