Oorzaken, kenmerken en prognose posttraumatische stressstoornis

Oorzaken van PTSS

Een posttraumatische stressstoornis kan ontstaan door een schokkende en onverwachte gebeurtenis. Dat kan bijvoorbeeld een bedreiging zijn, een ongeluk of seksueel misbruik. Hierdoor gaat het kind zich onveilig voelen: zijn/haar gevoel van onveiligheid is aangetast.
Ook zal het kind andere mensen niet makkelijk meer vertrouwen.

PTSS kan ontstaan bij een eenmalige gebeurtenis. Je kan hierbij denken aan een verkrachting. Maar PTSS kan ook ontstaan bij een gebeurtenis die zich vaker herhaalt, zoals incest of stelselmatig misbruik.
Als het trauma niet goed verwerkt is kan PTSS optreden.

Kenmerken van PTSS

De kenmerken van PTSS zijn in drie groepen onder te verdelen.

Gevoelens van schuld, schaamte, woede en wraak

Kinderen die een trauma hebben opgelopen, hebben vaak gevoelens van schuld (omdat ze bijvoorbeeld alleen aan hun eigen veiligheid hebben gedacht), schaamte (ze zijn teleurgesteld in zichzelf, omdat ze niet genoeg moed hadden), woede (omdat ze nu niet meer goed met hun agressie kunnen omgaan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf agressiever worden of een ernstige afkeer krijgen tegen agressie waardoor ze geremd worden in hun gedrag) en wraak (als het trauma is veroorzaakt door menselijk falen).
Vooral woede en wraak kunnen een rol spelen bij het later ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis.

Gestoorde beleving in plaats en tijd

Getraumatiseerde kinderen hebben vaak ook een gestoorde beleving in plaats en tijd. Achteraf (na de gebeurtenis) kunnen ze zich nog moeilijk herinneren in welke volgorde bepaalde dingen gebeurden en waar het zich afspeelde.

Deze vertekening kan een beschermende werking voor het kind hebben: ze kunnen het kind het gevoel geven dat de gebeurtenis nooit zo bedreigend is geweest, als het eigenlijk was. Zo wordt de angst minder intens.

Lichamelijke klachten

Kinderen die een trauma hebben, kunnen allerlei lichamelijke klachten ontwikkelen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, benauwdheid of bedplassen. Maar ook kunnen er slaapstoornissen ontwikkelen.

Als de kinderen wat ouder zijn als ze het trauma meemaken, kunnen zij ook een identiteitsstoornis krijgen of gedragsproblemen ontwikkelen. Te denken valt dan aan drugsgebruik of het gebruik van agressie.

Prognose PTSS

Er is weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van PTSS. Tot nu toe is alleen bij de cognitieve gedragstherapie aangetoond dat deze werkt.

Om vast te stellen of er nog sprake is van PTSS bij het kind, moet je afgaan op verschillende bronnen. Zo moet je naar het kind kijken, naar de ouders en eventueel ook naar de school. Wanneer je alleen rapportage hebt van het kind, kan het beeld namelijk beinvloed worden door schuld en schaamte.

Meer over:
PTSS: Algemeen
Oorzaken, kenmerken en prognose PTSS
Diagnose PTSS
Behandeling en tips PTSS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *