Kenmerken PDD-NOS

Kenmerken van PDD-NOS

Kinderen en jongeren met PDD-NOS lopen in het dagelijks leven tegen veel belemmeringen aan, met name op sociaal gebied. Omdat kinderen met PDD-NOS veel moeite hebben met het inschatten van de wereld om zich heen, zorgt dit regelmatig voor misverstanden, problemen, maar ook gekwetstheid aan de kant van het kind.

Veel kinderen met PDD-NOS hebben prima door dat ze anders functioneren dan anderen en balen hier vaak stevig van. Er zijn een aantal kenmerken aan PDD-NOS die specifiek voor pdd-nos gelden.

Op deze pagina vind je hier meer informatie over. Daarnaast kun je doorklikken naar tips, oorzaken en de diagnosestelling van PDD-NOS.

Contact en sociale communicatie

Kinderen met PDD-NOS hebben sociale problemen, ze hebben moeite in de omgang met anderen. Er is wel sprake van contact en communicatie, maar dit gebeurt meestal op een wat vreemde manier en berust vaak op misverstanden.
Sommige kinderen maken bijvoorbeeld geen oogcontact of reageren te weinig op wat er in de omgeving gebeurt. Ook zijn deze kinderen vaak te veeleisend en kunnen dwingend overkomen. Er is geen wederkerig contact, de contactlegging gaat meestal een kant op.

Kinderen met PDD-NOS vinden het heel moeilijk om in te schatten wat belangrijk is en niet. Of hoe ze zich moeten gedragen tegenover bepaalde mensen en situaties. Zo kunnen ze bijvoorbeeld heel open zijn tegenover vreemden en heel gesloten tegenover bekenden. Of een bepaalde voorval dat voor iemand heel onbelangrijk is, kan een kind met PDD-NOS als iets van levensbelang beschouwen. Het kind blijft daar dan steeds mee bezig en kan het maar moeilijk vergeten.

Ook kunnen kinderen met PDD-NOS slecht de sociale omgeving in perspectief zien. Ze kunnen gebeurtenissen maar moeilijk in de goede tijd plaatsen. Daarom hebben veel kinderen met PDD-NOS bijvoorbeeld moeite met een gebeurtenis, die misschien pas over een maand plaatsvindt. De hele maand wordt hun gedrag dan beïnvloed door deze op zich misschien niet eens belangrijke gebeurtenis.

Emotionele problemen

Kinderen met PDD-NOS hebben vaak meer dan andere kinderen moeite om fantasie en werkelijkheid te onderscheiden. Ook blijven deze kinderen langer dan andere kinderen in deze vroegkinderlijke denk- en belevingswereld hangen. Dit kan tot gevolg hebben dat kinderen met PDD-NOS op een bepaalde manier angstig zijn die voor anderen niet te begrijpen is.

PDD-NOS is een contactstoornis. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat kinderen met een PDD-NOS geen contact aangaan of geen gevoel hebben. Hun contacten en gevoelens verlopen alleen anders dan normaal. Doordat deze kinderen wel degelijk gevoelens hebben, komen ze er op een gegeven moment ook achter dat zij anders zijn dan andere kinderen.
Zo hebben ze meer problemen met hun ouders dan hun broertje of zusje, ze hebben minder vriendjes dan anderen, ze hebben vaker ruzies en ze worden vaker niet begrepen. Het kind kan daardoor zich terugtrekken, depressief worden of het kind kan krampachtige, onhandige pogingen doen er toch bij te horen met alle gevolgen van dien.

Op zichzelf normale gedragingen en emoties zijn bij kinderen met PDD-NOS te heftig, te kortdurend, te langdurend, te veel, te eenzijdig, te zwak. Kortom, de juiste afstemming ontbreekt.

Taal- en denkontwikkeling en gedrag

De taalontwikkeling van kinderen met PDD-NOS verloopt heel vaak moeizaam. Wat het kind vertelt kan ook nogal eens onnatuurlijk overkomen, omdat dit op een vreemde manier gebeurt.
Vaak nemen deze kinderen de taal erg letterlijk en begrijpen daarom bijvoorbeeld grapjes niet. Soms kan een kind taalkundig goed uit de bocht komen, maar daar valt dan toch bij op dat ze taal op een verkeerde manier gebruiken. Zo komt het vaak voor dat kinderen met PDD-NOS volwassenen napraten en daarbij uitdrukkingen gebruiken die niet bij hun leeftijd passen.

Reageren op prikkels

Onder prikkels verstaan we datgene wat een kind hoort, ziet, voelt, proeft of ruikt, maar ook wat er binnenin bij het kind zelf opkomt. PDD-NOS kinderen reageren te weinig of juist te sterk op prikkels van buitenaf. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet in de klas reageren op een opmerking van de leerkracht die voor alle kinderen bedoeld is. Maar het kan ook zijn dat ze juist reageren op een geluidje dat door alle anderen niet opgemerkt wordt.

Kinderen met PDD-NOS functioneren voornamelijk door allerlei prikkels die in henzelf naar boven komen. Dit kan voor het ene kind betekenen dat het de drang heeft voortdurend ergens op te gaan staan en dit dan ook doet. Een ander kind echter zal meer teruggetrokken zijn en te zeer zijn eigen gang gaan.

Slecht kunnen omgaan met veranderingen

Kinderen met PDD-NOS kunnen het beste functioneren bij regelmaat en vaste patronen in het dagelijks leven. Onverwachte gebeurtenissen en veranderingen in het dagritme zorgen ervoor dat ze onrustig worden. Dit kan als gevolg hebben dat het kind nog drukker wordt en soms misschien zelfs agressief, terwijl het andere kind zich nog meer terugtrekt dan het anders al deed.

Cognitieve problemen

PDD-NOS komt voor bij kinderen met alle niveaus van intelligentie. Vaak zien we bij kinderen met PDD-NOS leerproblemen die niet komen door een zwakke intelligentie.
Problemen kunnen ontstaan doordat kinderen op school dezelfde fouten maken als in het sociale leven. Ze nemen bijvoorbeeld uitleg te letterlijk, blijven koppig aan hun eigen oplossingsstrategie vasthouden of leggen verbanden die voor anderen onbegrijpelijk zijn. Hierdoor kunnen de schoolprestaties slecht zijn.

Ook angsten en fantasieën kunnen het gewone leren in de weg staan. Soms zitten de kinderen in een sociale isolatie op school en ook dan is het niet prettig om te leren en zal dat minder goed gaan. Veel kinderen leren omdat ze gemotiveerd worden door bijvoorbeeld de leerkracht of ouders. Ze vinden het gewoonweg leuk iets voor een ander te doen. Kinderen met PDD-NOS missen dit gevoel.

Wat in de schoolse prestaties nogal eens opvalt, is dat kinderen anders presteren dan wat je eigenlijk van hen verwacht. Het ene PDD-NOS-kind komt in het dagelijks leven tamelijk intelligent over, maar zijn prestaties blijven daarbij achter. Het andere kind kan als niet te slim overkomen en zelfs op een intelligentietest laag scoren, maar toch op school heel goed presteren.

Effecten op de omgeving

Het hebben van een kind met PDD-NOS levert verschillende problemen op.
De ouder heeft meteen vanaf de geboorte het gevoel dat zijn kind ‘anders’ is. De omgeving herkent dit alleen niet en zeggen dat de ouder overbezorgd of onervaren is.
Als het kind ongeveer 8 jaar is, begint ook de omgeving te merken dat het kind anders is. Dan krijgen de ouders klachten over het gedrag van hun kind.

Vervelend kan het verschil zijn tussen het gedrag van een kind met PDD-NOS thuis en bij de buren of thuis en op school. Vaak is het kind in een andere omgeving, en met name in een gestructureerde schoolomgeving, in staat zich beter te handhaven.

Meer over:
PDD-NOS: Algemeen
Oorzaken van PDD-NOS
Kenmerken van PDD-NOS
Diagnostiek PDD-NOS
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips PDD-NOS

2 gedachtes op “Kenmerken PDD-NOS”

 1. Hallo

  Mijn kind heeft pddnos.
  Ik herken dit erg goed, hij is erg druk en luistert slecht en draait rondjes. Het is om soms gek van te worden. Doet iets zonder het eerst te vragen, hij overziet het gevolg er niet van.
  Voor hem is het gedrag van een baby heel normaal en hij kopieert het van anderen en hij liegt tegen me.

  Wat moet ik doen? Ik heb het boek van geef me de vijf.
  Hij is 8 jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *