Kenmerken autisme

Kenmerken van Autisme

Heel veel mensen hebben, als je kritisch kijkt, kenmerken van autisme of van een vorm van autisme zoals asperger of pdd-nos. De diagnose autisme kan alleen door een psychiater worden gesteld.

Het is belangrijk om bij kenmerken van autisme niet direct zelf een diagnose te stellen of klaar te hebben, maar een grondig psychiatrisch onderzoek af te wachten, zeker als het kind problemen ervaart op bijvoorbeeld school of thuis.
Op deze pagina vind je algemene informatie over kenmerken van autisme.

Autisme en omgang met mensen

Een kind met autisme is erg op zichzelf gericht. Hij onderzoekt en verkent de omgeving niet goed uit zichzelf. Ook vermijdt hij oogcontact met anderen. Doordat het contact met mensen zo moeizaam gaat, komt ook de hechting met de opvoeders niet goed, of erg traag op gang. Zo duurt het bijvoorbeeld lang voordat het kind voor het eerst glimlacht.

Een ander kenmerk kan zijn dat het kind niet of slecht reageert op knuffelen met de ouders of zal het niet zo snel zijn armen uitsteken als hij uit de wieg gehaald wordt. Ook zal een kind met autisme niet snel troost zoeken als hij gevallen is of op mama afrennen als hij thuis komt. Dit is voor ouders vaak erg frustrerend en pijnlijk.
Het contact met leeftijdsgenootjes gaat vaak ook niet vanzelf. De kinderen vallen op doordat ze vaak alleen spelen, of in het spel met anderen vaak compleet hun eigen gang gaan, waarbij het lijkt alsof ze de anderen eigenlijk niet opmerken.

Bedenk ook dat autisme een heleboel verschillende kenmerken heeft. Het is vaak niet eenduidig vast te stellen of een kind autisme heeft, alleen gebaseerd op de omgang met mensen. Hier is extra informatie voor nodig.

Autisme en de omgang met dingen

De omgang met dingen gaat bij kinderen met autisme anders dan bij andere kinderen. Zo speelt het kind vaak maar op één bepaalde manier met materiaal en kan moeilijk variëren. Ook is hij niet zo creatief of het creatieve bezig zijn gaat op een stereotiepe manier.

Kinderen met autisme spelen geen rollenspellen, zoals bijvoorbeeld ‘vader en moedertje’. Maar ook spelen met voorwerpen op symbolische wijze (bijv. een banaan gebruiken als telefoon) kunnen ze niet goed.

Het op een aparte manier van spelen, komt doordat kinderen met autisme een ongewone drang hebben naar routines en herhaling. Ze zijn namelijk bang voor alles wat nieuw of onbekend is en alles wat onverwacht gebeurt. Ze willen dan graag dat alles hetzelfde blijft, dat biedt hen houvast.
Als de routine wordt verstoort kan dat leiden tot paniek- en driftaanvallen. Soms zijn de kinderen dagen daarna nog van slag door wat er is gebeurd.

De spraak en het taalgebruik

Veel van de kinderen met autisme leert nooit echt actief gebruik te maken van spraak. De spraakontwikkeling komt meestal vertraagd op gang. Het taalgebruik is dan ook niet ‘normaal’ te noemen. Het zit vol met eigenaardigheden. Veel kinderen met autisme ‘papegaaien’ bijvoorbeeld. Ze zeggen dan precies na wat er tegen hen gezegd wordt en ook met precies dezelfde intonatie.
Wanneer ze gaan praten klinkt dit vaak vlak en robotachtig. Ze vinden het namelijk moeilijk om melodie in de taal te brengen of om toon, ritme en stembuigingen te gebruiken. Hierdoor is het voor een ander moeilijk te ontdekken hoe het kind zich nou eigenlijk voelt, omdat dat niet aan de stem te herkennen is.

Ook is er weinig interactie met andere mensen. De taal wordt niet echt als communicatiemiddel door het kind gezien. Kinderen met autisme praten echt tegen iemand in plaats van met iemand.

Stoornissen in de motoriek

Kinderen met autisme gebruiken ook weinig mimiek. Ze hebben nauwelijks gezichtsexpressie. Dan maken de kinderen een wat stille indruk en een wat ‘popperige’ uitstraling.
Ook gebruiken kinderen met autisme weinig tot geen houdingen en gebaren om duidelijk te maken wat ze willen en wat ze voelen.

Er is een achterstand in de grove en fijne motoriek. De meeste bewegingen die de kinderen wel maken is stereotiep. Vaak is dit ritueel van aard, de kinderen stimuleren zo zichzelf. Wanneer een kind niet zo goed kan functioneren kan dit doorslaan tot automutilatie (zelfverwonding). Kinderen met autisme worden vaak gezien als over beweeglijk, snel afleidbaar en impulsief.

Stoornissen in de prikkelverwerking

Kinderen met autisme kunnen heel verschillend reageren op gebeurtenissen uit de omgeving. Soms reageren ze te heftig en andere keren reageren ze veel te gering. Dit kan bij van alles voorkomen.

Soms reageert een kind bijvoorbeeld helemaal niet, zelfs niet op zijn eigen naam of op een begroeting van iemand die binnenkomt. Maar ook als het kind zich bijvoorbeeld verbrandt kan het zijn dat het geen pijnreactie geeft. Hij gaat dat niet huilen, raakt niet in paniek en zoekt ook geen troost.
Op andere dingen wordt weer extreem heftig gereageerd, terwijl dat helemaal niet nodig is. Bijvoorbeeld het geluid van een stofzuiger of een verandering van lichtinval in de kamer. Het kind raakt dan overstuur en is vaak moeilijk weer rustig te krijgen.

Meer over:
Autisme: Algemeen
Kenmerken van autisme
Oorzaak en prognose van autisme
Diagnostiek autisme
Tips voor het omgaan met autisme (voor ouders, school en kinderen)

3 gedachtes op “Kenmerken autisme”

  1. Mijn kleindochter van 14 heeft autisme en er valt thuis met haar niets aan te vangen. Elke dag scheldt ze tegen haar mama (mijn dochter), het is van “stomme kiek, onnozel mens enz….”.
    Ze wordt begeleid door een psycholoog en gaat ook naar een school voor autisme, ook daar wordt ze begeleid, ze is een engel tot wanneer ze bij haar thuis binnenkomt, ze verdraagt haar ouders en haar jongere broer van 9 totaal niet, ook hij pest ze dagelijks, mijn dochter kamt sinds een jaar met gezondheidsproblemen door haar autistische dochter.
    Ikzelf kan het ook niet meer aanzien, we denken van haar op internaat op haar school te laten gaan. kunnen jullie me raad geven want ze trapt ook deuren in en gooit met eten als we het niet met haar eens zijn.

  2. Beste Linda
    Kunnen jullie voor haar geen PGB aanvragen zodat jullie ook begeleiding aan huis kunnen krijgen of zelf iemand inschakelen die bij hun thuis komt voor begeleiding bij naschoolse activiteiten.

  3. beste Linda dat zal het beste zijn thuisbegeiding want anders gaat ze misschien nog meer stuk maken en dat is niet de bedoeling en is ze op school ook zo of allen thuis of misschien is en heel harde straf geven misschien is het dan wel over ja maar misschien gaat ze dan nog meer stuk maken groetjes mila

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *