Herkennen en signaleren van beelddenken

Herkennen van beelddenken

Er zijn een aantal dingen waar je beelddenken bij kinderen aan kunt herkennen.

We hebben deze voor verschillende leeftijdsgroepen voor je op een rijtje gezet.

Ongeveer drie tot zes jaar

In de leeftijdsgroep van ongeveer drie tot zes jaar kun je beelddenken bij kinderen herkennen aan:

 • Het kind begint later te praten dan leeftijdgenoten.
 • De articulatie is vaak niet zo goed, het kind mompelt veel.
 • Het kind heeft niet zo’n grote woordenschat en de woorden die het kent zou je niet verwachten bij deze leeftijd.
 • Het kind springt van de hak op de tak met het vertellen van een verhaal.
 • Het kind heeft moeite met het leren van motorische vaardigheden, zoals zwemmen, fietsen, knippen en plakken.
 • Het kind speelt graag met materiaal waar het mee kan bouwen, bijvoorbeeld lego en duplo, hele bouwwerken worden dan in elkaar gezet.
 • Het kind kan zich minder voelen dan een ander en onzeker zijn. Het gaat allemaal niet zo makkelijk en het wordt vaak niet goed begrepen.

Ongeveer zes tot twaalf jaar

In de leeftijdsgroep van ongeveer zes tot twaalf jaar kun je beelddenken bij kinderen herkennen aan:

 • Het kind heeft moeite met automatiseren, bijvoorbeeld bepaalde sommetjes uit het hoofd leren.
 • Het kind heeft moeite om dingen te ordenen en te structureren.
 • Vaak ontwikkelt het kind de symptomen van dyslexie.
 • Het kind heeft moeite met links en rechts, de eu of ue, b of p.
 • Het kind koppelt de verkeerde letter aan een bepaalde klank.
 • Het kind kijkt globaal naar teksten, daardoor worden bepaalde verschillen tussen letter niet gezien.
 • Het kind kan in de war raken van betekenisloze woorden. Het zorgt namelijk voor een ‘gat’ in hun film, er kan geen beeld van gemaakt worden. Daarom is het onthouden van namen ook moeilijk.
 • De volgorde van cijfers en de tafels kunnen problemen opleveren.
 • Het kind ontwikkelt een eigen rekenstrategie, die vaak erg omslachtig is.
 • Bij het horen van instructies raakt het kind vaak afgeleid. Door wat er verteld wordt, raakt het kind afgeleid omdat het allemaal beelden oproept, waardoor hij weer aan andere dingen gaat denken.

Ongeveer twaalf tot achttien jaar

In de leeftijdsgroep van ongeveer twaalf tot achttien jaar kun je beelddenken bij kinderen herkennen aan:

 • Het kind heeft enorme problemen met de verschillende talen.
 • Het kind raakt snel achter op de rest van de groep, door het hogere tempo dan op de basisschool.
 • In het eerste jaar wordt er veelal geen goede basis gelegd door het te hoge tempo.
 • Het lukt het kind niet om goede planningen te maken, afspraken na te komen, huiswerk te maken. Doordat het kind weinig tijdsbesef heeft, wordt alles onderschat.
 • Het wat oudere kind is goed in natuur- en meetkunde.
 • Naarmate het kind ouder wordt, gaat het steeds beter met het kind. Dit komt omdat er dan meer beroep wordt gedaan op ruimtelijk inzicht en minder op instrumentele vaardigheden (aanleren van bepaalde methodes).

Signaleren van Beelddenken

Om te bepalen of een kind een beelddenker is, wordt gebruik gemaakt van het Ojeman Wereldspel.
Dit wereldspel bestaat uit allerlei houten huisjes, boompjes en beestjes. Het kind moet een dorp bouwen. De manier waarop hij dat doet geeft aan of hij in beelden of in taal denkt. Het dorp wordt vastgelegd met een foto en een plattegrond. Later wordt aan het kind gevraagd het dorp op precies dezelfde manier na te bouwen. Het blijkt dan dat beelddenkers hier veel beter toe in staat zijn dan taaldenkers.
Het wereldspel zegt ook wat over het ontwikkelingsniveau van het kind: in hoeverre komt de manier van bouwen overeen met leeftijdgenoten.

Naast het wereldspel worden er ook didactische toetsjes afgenomen bij het kind. Daarin komen begrijpend lezen, dictee en ook rekenen aan bod.

Spelletjes worden ook gespeeld om te kijken of een kind een bepaalde manier van aanpakken heeft en of hij kan en wil leren van een voorbeeld.

Meer over:
Beelddenken: Algemeen
Herkennen en signaleren van beelddenken
Kenmerken van beelddenken
Ondersteunend onderwijs beelddenken
Tips voor het omgaan met beelddenkers (voor ouders, school en kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *