Gevolgen van hoogbegaafdheid

Signaleren van problemen

Bij sommige kinderen lijkt alles zo makkelijk te gaan dat de leerkracht weinig aandacht besteedt aan het kind. Vooral als de school erg gestructureerd is zit het kind vast aan wat er voor de hele groep geldt.
Het kind kan dan zijn eigen ideeën niet kwijt en kan daardoor zijn nieuwsgierigheid voor school verliezen.

Soms zijn leerkrachten bang dat hoogbegaafde kinderen stof zullen missen als ze niet precies hetzelfde doen als de andere kinderen in de klas. Dat is vaak niet waar, want hoogbegaafde kinderen hebben niet zoveel herhalingen nodig. En als ze toch stof missen hebben ze die zo weer ingehaald. En dit kan zelfs zijn voordelen hebben: hierdoor merken ze dat ze ook wel eens moeite moeten doen om iets te leren.

Hoogbegaafde kinderen zijn gevoelig voor sociale druk en ze kunnen zich vaak goed gedragen. Thuis, waar het dan vaak veilig is, uiten ze hun frustraties.

Onderpresteren

Het kan gebeuren dat een hoogbegaafd kind minder presteert dan wat hij zou moeten kunnen met het materiaal dat aanwezig is. Hij presteert dan nog wel iets hoger dan het gemiddelde van de klas.

Onderpresteren kan ontstaan door verschillende redenen.
Zo kan het komen doordat volwassenen te weinig waardering hebben voor wat het kind eigenlijk kan en wil.
Ook kan het komen door de sociale controle van kinderen onderling. Kinderen kunnen zich hierdoor aanpassen aan de groep en ook willen presteren als alle andere kinderen in de groep. Soms krijgt het kind te weinig ruimte om zichzelf te zijn of wordt niet begrepen door leeftijdgenootjes.

Dit onderpresteren moet snel herkend worden, want hoe langer het duurt voor hiermee aan de slag gegaan wordt, hoe moeilijker het is om het kind weer gemotiveerd aan het werk te krijgen. Het onderpresteren zal niet meteen verdwijnen, daar is veel geduld en vertrouwen voor nodig. Het zal met ups en downs beter gaan.

Pesten

Hoogbegaafde kinderen horen bij de kinderen die kans hebben om door de groep gepest te worden, omdat zij anders zijn dan anderen. Gepest worden heeft grote gevolgen voor het latere leven van het kind dat gepest wordt.

Faalangst

Ook hoogbegaafde kinderen kunnen last krijgen van faalangst. Want ieder mens die iets tegenkomt wat hij nog niet kent kan onzeker reageren. Hoe je reageert op een nieuwe situatie is afhankelijk van ervaringen die je al eerder in je leven hebt meegemaakt. Zo kan je, vertrouwend op je eigen kunnen, de uitdaging aangaan. Maar het kan ook zijn dat je niet eens een poging waagt.

Bij hoogbegaafde kinderen komt het voor dat er op de volgende manieren gereageerd wordt:
– Stellen van te hoge eisen, wat kan leiden tot het niet afmaken van de taak of er niet eens aan te beginnen.
– Als je te vaak zegt dat iets moeilijk is, kan het kind ervoor kiezen er in de toekomst niet aan te beginnen.

Perfectionisme

Hoogbegaafde kinderen weten heel goed hoe iets moet worden. Ze willen hun werk heel goed doen en kunnen daardoor wel eens te hoge eisen aan zichzelf stellen. Ze zijn minder gewend aan het maken van fouten dan hun andere klasgenoten.
Volwassenen moeten deze kinderen helpen, door hen te begeleiden in het maken van redelijke eisen. Zo kunnen zij om leren gaan met fouten maken en teleurstellingen. Want het nemen van risico’s en het maken van fouten is soms onvermijdelijk.

Andere kenmerken

Hoogbegaafdheid kan samengaan met andere kenmerken. Bijvoorbeeld met dyslexie, dat komt zelfs nog best veel voor. Verder kan hoogbegaafdheid ook samengaan met ADHD en Syndroom van Asperger.

Meer over:
Hoogbegaafdheid – Oorzaken en eigenschappen
Kenmerken van hoogbegaafdheid
De verschillende typen hoogbegaafde kinderen
De gevolgen van hoogbegaafdheid
Omgaan met hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak van hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak (voor ouders en anderen) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *