Diagnose dyslexie en dyslexieverklaring en -pas

Diagnose dyslexie

Voordat er onderzoeken gedaan worden om vast te stellen of het kind daadwerkelijk dyslexie heeft, worden er andere dingen ondernomen.
Als het kind bepaalde kenmerken van dyslexie of leesproblemen heeft, wordt er eerst een plan opgesteld om de leesvaardigheid te verbeteren.

Het kind krijgt dan een half jaar hulpverlening, waarin een half jaar lang drie keer per week 20 minuten lang wordt geoefend. Deze hulp krijgt het kind van een RT’er (Remedial Teacher) of de leerkracht.
Hierdoor hopen ze dat het kind vooruitgang boekt. Als dit niet het geval is, dan zullen er onderzoeken plaatsvinden om te kijken of het kind dyslexie heeft.

Het onderzoek

Om vast te stellen of een kind dyslexie heeft, wordt een onderzoek opgesteld. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen.

Er wordt onderzoek gedaan naar:

 • Leerstoornissen en dyslexie in de familie.
 • De achterstand van het kind op het gebied van lezen en spellen.
 • De voorgeschiedenis van het kind.

Vervolgens wordt er ook nog onderzoek gedaan naar de vaardigheden van het kind zelf, er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen d.m.v. onderzoeken:

 • Hoe worden klankeenheden verwerkt in de hersenen? (fonetische/fonologische waarneming)
 • Hoe worden klankeenheden omgezet in woorden, en worden deze omgezet in de juiste woorden? (fonologische verwerkingsvaardigheden)
 • Hoe worden klankeenheden aan letters en lettercombinaties gekoppeld? (grafeem-foneem associaties)
 • Hoe werkt het werkgeheugen bij gesproken informatie?
 • Hoe snel worden woorden benoemd?
 • Zijn er geen problemen op grammaticaal gebied?
 • Hoe intelligent is het kind?

Na deze onderzoeken wordt besloten of er een dyslexieverklaring wordt opgesteld.

Dyslexieverklaring

Als uit de onderzoeken is gebleken dat het kind dyslectisch is, wordt er een dyslexieverklaring opgesteld. Deze verklaring mag alleen gegeven worden door een deskundige, een psycholoog of orthopedagoog.

De verklaring houdt in dat uit psycho-diagnostisch onderzoek is gebleken dat er sprake is van dyslexie.
Deze dyslexieverklaring is onbeperkt geldig, wel kunnen er aanpassingen gedaan worden in de verklaring. Als het kind behoefte heeft aan andere hulpmiddelen kan dit later nog bijgeschreven worden in de dyslexieverklaring.

Extra rechten met een dyslexieverklaring

Met een dyslexieverklaring op zak heb je op bepaalde gebieden meer rechten. Vooral voor kinderen is dat een groot voordeel, ze hebben recht op:

 • Maximaal 30 minuten verlenging op de examentijd.
 • Een lettertypevergroting van de opgaven.

Verder kan een kind nog behoefte hebben aan andere faciliteiten (te denken valt aan een computer). Als dit wordt vastgesteld door een deskundige kan dit in overleg met de school geregeld worden.

Dyslexiepas

Met behulp van een dyslexiepas kan een kind aantonen welke voorzieningen nodig zijn, omdat hij/zij dyslexie heeft.
Op deze pas staat precies waar de persoon allemaal recht op heeft. Wat er op deze pas staat wordt samen met de dyslexiecoördinator besloten.

Meer over:
Dyslexie – Oorzaken, kenmerken en problemen
Diagnose dyslexie en dyslexieverklaring en -pas
Gevolgen dyslexie
Behandelen dyslexie
Tips dyslexie (leerkracht school)

1 gedachte op “Diagnose dyslexie en dyslexieverklaring en -pas”

 1. School wil geen Dyslextie test laten doen, omdat ze goed kan lezen, maar spellen is echt een drama.
  Ze heeft PGB wegens autisme, kunnen wij op een andere manier via PGB budget het laten onderzoeken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *