Depressies bij kinderen

Uiting depressies bij kinderen

Hoe de depressie tot uiting komt bij het kind kan verschillen van die van volwassenen. Vaak gaat een depressie bij kinderen samen met angststoornissen, gedragsstoornissen, eetstoornissen en middelengebruik (drugs).

20% tot 50% van alle jongeren met een depressie heeft een diagnose met tenminste twee samengaande stoornissen.
Een veel voorkomende uiting van depressies bij kinderen zijn huil- en protestbuien.

Kleuters en kinderen

Bij kleuters en kinderen uit een depressie zich vaak door verdriet, prikkelbaarheid, agitatie, angst.

Het gedrag van kinderen met een depressie kan oppositioneel zijn. Ook kunnen ze agressief zijn en bijvoorbeeld veel vechten. Door deze gedragingen zijn de depressieve kinderen soms moeilijk te onderscheiden van kinderen met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis.
Om na te gaan waardoor het gedrag is ontstaan kan uitgezocht worden waar nou echt sprake van is. Als het gedrag goed te herleiden is tot een duidelijke oorzaak (dood, pesten, scheiding, tekort aan aandacht), dan is er meestal sprake van een depressie.

Adolescenten (20-jarigen)

Bij Adolescenten uit een depressie zich vaak in matte droefheid, prikkelbaarheid, abnormale somberheid, lusteloosheid, ongeïnteresseerdheid, onvermogen nog ergens van te genieten.

Depressieve jongeren hebben meestal een laag zelfbeeld. Ze hebben te hoge normen, waardoor hun gedrag door henzelf snel als niet-goed wordt bestempeld. Ze hebben het gevoel dat ze hun gedachten en gedrag niet kunnen sturen en denken daardoor vaak dingen als dat de gebeurtenis vast catastrofaal afloopt; steeds verwachten dat er iets negatiefs gebeurt.

Verschil jongens en meisjes

Er is verschil in depressies tussen jongens en meisjes. Dit heeft te maken met de verschillende hormonen. Maar ook met psycho-sociale factoren en sociaal-culturele verwachtingen.

Jongens en meisjes verschillen in het uiten van hun depressieve gevoelens. Jongens zullen het niet zo snel laten zien, omdat dat niet hoort bij het beeld over jongens wat mensen hebben. Hierdoor zullen ze zichzelf gaan overschreeuwen en is het minder goed te herkennen dat er sprake is van een depressie. Meisjes zullen zich juist eerder terugtrekken. Dit gedrag wordt echter vaak gezien als ‘meisjes eigen’, waardoor de depressie weer over het hoofd kan worden gezien.

Meer over:
Depressies: algemeen
Verschillende soorten depressies
Oorzaken van een depressie
Depressies bij kinderen
Praktische aanpak (thuis en therapie) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *