Behandeling dyscalculie

Behandelplan Dyscalculie

Het allerbelangrijkste wat goede behandeling mogelijk maakt is goede diagnostiek.

Bij het vaststellen van dyscalculie is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de zwakke kanten van het kind (waar liggen de problemen?), maar net zo belangrijk is het dat er wordt gekeken naar de sterke kanten van het kind.
Het behandelplan wordt dan ook opgesteld aan de hand van deze sterke en zwakke kanten van het kind.

Blijven oefenen

Voor kinderen die problemen hebben met ruimtelijk inzicht is het belangrijk dat ze blijven oefenen door te puzzelen en dingen te bouwen, zodat ze ruimtelijke begrippen als ‘voor’, ‘achter’ en ‘tegenover’ in de praktijk kunnen leren.

Hierbij kan er door de ouders gebruik worden gemaakt van hun sterke verbale kant door deze begrippen te benoemen. Gebruik van ondersteunende materialen, zoals een telraam, moet ook altijd samen gaan met een verbale uitleg.

Oplossingsstrategieën

Kinderen met dyscalculie vinden het vaak lastig om verschillende oplossingsstrategieën te gebruiken.
Ze blijven vaak een methode gebruiken die eerder succesvol is gebleken, maar niet in elke situatie te gebruiken is. Ze blijven bijvoorbeeld rekenen op de vingers, ook wanneer het om te grote getallen gaat.
Bij de behandeling van dyscalculie is het erg belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed. Het is belangrijk dat ze gebruik leren maken van verschillende strategieën en hier ook tussen leren omschakelen.

Voorzieningen

Er zijn een aantal voorzieningen die voor een kind met dyscalculie kunnen helpen bij het maken van rekenopgaven.
Hieronder worden er een aantal genoemd:

  • gebruik van voorgedrukte werkbladen (zo blijft het overschrijven vanaf het bord zoveel mogelijk beperkt)
  • extra tijd of minderopgave, dit helpt het kind met het werk afkrijgen, wat goed is voor het zelfvertrouwen
  • extra mondelinge uitleg
  • gebruik van een rekenmachine of een tafelkaart
  • gebruik van aangepaste leerboeken
  • het duidelijk aangeven van de wenselijkheid van strategieverandering (plussommen in rood, minsommen in blauw etc.)

Meer over:
Algemene informatie over rekenproblemen en dyscalculie
Kenmerken, voorbeelden en soorten dyscalculie
Oorzaken, ontwikkeling en gevolgen van dyscalculie
Diagnose dyscalculie en dyscalculieverklaring
Behandeling dyscalculie
Tips voor het omgaan met dyscalculie (voor ouders, school en kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *