Behandeling ADHD

De behandeling van ADHD

De behandeling van ADHD bestaat uit verschillende onderdelen.
Meestal wordt er begonnen met psycho-educatie. Bij psycho-eduactie wordt er niet alleen uitgebreide voorlichting over de stoornis gegeven, er wordt ook gekeken naar het leren herkennen en begrijpen van ADHD-gedrag. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan hoe er gereageerd moet worden in probleemsituaties.

Medicatie

ADHD wordt ook vaak behandeld door het gebruik van medicijnen. Medicijn gebruik kan samen voorkomen met gedragstherapie.
Het instellen van de juiste dosis kan enige tijd in beslag nemen, aangezien niet alle kinderen op dezelfde wijze reageren op medicijnen voor ADHD. Tevens dient voor een aantal medicijnen gezocht te worden naar de beste verdeling gedurende de dag.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie gaat het erom dat gevolgen van gedrag direct en consequent duidelijk worden gemaakt. Dit kan zijn door het belonen van gewenst gedrag en/of door het straffen bij ongewenst gedrag. Deze therapie is er op gericht om het gedrag van het kind te veranderen via de ouders.

Daarnaast is het belangrijk om voor kinderen met ADHD situaties voor te structureren, door te werken met duidelijke regels en schema’s. Dit geeft kinderen met ADHD veel steun, omdat het voor hen moeilijk is om zelf goede controle te krijgen over hun eigen gedrag.

Zelfregulatietraining

Bij zelfregulatietraining leert het kind om op een andere wijze met bepaalde situaties om te gaan. Het gaat hier om situaties waarvan het kind zelf aangeeft hier moeite mee te hebben. Het kind leert om beter om te gaan met gevoelens en emoties. Er wordt samen met het kind gekeken naar zijn gedrag en besproken waarom hij of zij zo reageerde.

Er is weinig bewijs dat zelfregulatie effect heeft op de symptomen van ADHD. Er is wel aangetoond dat de kinderen er een positiever zelfbeeld van krijgen.

Socialevaardigheidstraining

Veel kinderen met ADHD zijn sociaal minder vaardig en hebben vaak minder aansluiting bij hun leeftijdsgenootjes. Als de sociale problemen worden veroorzaakt door een gebrek aan vaardigheden dan kan een socialevaardigheidstraining zinvol zijn.

Multimodale behandeling

Het best zou zijn als de behandeling van ADHD zich richt op zoveel mogelijke gebieden die van invloed zijn op het kind, dit noemen ze een multimodale behandeling. Bij een multimodale behandeling worden zowel de ouders, het kind en de begeleiders van het kind betrokken. Bovendien wordt er bij de behandeling gebruik gemaakt van psycho-educatie, medicatie, gedragstherapie en het voorstructureren van situaties.

Dagbehandeling

Als vorenstaande behandelingen niet het gewenste effect hebben gehad dan kan een dagbehandeling worden overwogen. Daarnaast kan een dagbehandeling zinvol zijn als de problematiek van een kind zo groot en complex is dat een langdurige observatie naar verwachting meer duidelijkheid schept.
Tijdens de dagbehandeling wordt er samengewerkt met de ouders en overige directe familie om ervoor te zorgen dat ook na de behandeling verder wordt gewerkt op de ingeslagen weg.

Meer over:
ADHD: Algemeen
Oorzaken ADHD
Kenmerken ADHD
Diagnostiek ADHD
Behandeling ADHD
Medicijnen ADHD
Tips voor het omgaan met ADHD (voor ouders, school en kinderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *