Kenmerken van hoogbegaafdheid

De positieve en negatieve kenmerken van hoogbegaafdheid.

Positieve kenmerken van hoogbegaafdheid

 • Het kind begrijpt en onthoudt moeilijke informatie, alleen wanneer hij geïnteresseerd is.
 • Leest veel en verzamelt in zijn vrije tijd (op andere manieren dan via school) veel informatie.
 • Presteert beter op mondelinge overhoringen dan op schriftelijke overhoringen.
 • Kent veel feiten, heeft grote algemene ontwikkeling.
 • Kan goed presteren bij op hem aangepast onderwijs.
 • Heeft een creatieve en levendige verbeelding.
 • Ontwikkelt en bedenkt thuis uit zichzelf allerlei activiteiten.
 • Heeft een brede belangstelling en vindt het leuk dingen te onderzoeken.
 • Is gevoelig.

Negatieve kenmerken van hoogbegaafdheid

 • Presteert op school redelijk tot slecht (soms alleen onder eigen niveau).
 • Huiswerk niet af of slecht gemaakt.
 • Is vaak ontevreden over eigen prestatie.
 • Heeft een hekel aan vele herhalingen van stof.
 • Vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst te mislukken.
 • Heeft minderwaardigheidsgevoelens, kan wantrouwend of onverschillig zijn.
 • Doet niet graag mee aan groepsactiviteiten, heeft het gevoel dat niemand hem mag.
 • Is minder populair bij leeftijdgenootjes. Het zoekt vriendjes onder kinderen die hetzelfde denken als hij.
 • Doelen worden door het kind te hoog gekozen (hierdoor ontstaat falen) of te laag gekozen (zodat mislukken voorkomen wordt).
 • Is snel afgeleid en is impulsief.
 • Vindt school niet interessant.
 • Wil niet geholpen worden, wil zelfstandig zijn.
 • Voelt zich hulpeloos, neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen daden (mislukken komt door anderen of door de situatie).
 • Verzet zich tegen autoriteit (mensen die hoger aanzien hebben).

Andere kenmerken

Hoogbegaafdheid kan samengaan met andere kenmerken. Bijvoorbeeld met dyslexie, dat komt zelfs nog best veel voor. Verder kan hoogbegaafdheid ook samengaan met ADHD en Syndroom van Asperger.

Signaleringslijst(en) hoogbegaafdheid

Voor de herkenning van hoogbegaafdheid kan er gebruik gemaakt worden van signaleringslijsten van de schoolbegeleidingsdienst.
Het is de bedoeling dat de ouders en de leerkracht dezelfde vragen over het kind beantwoorden, zonder dat ze van elkaar de antwoorden weten. Daarna moeten de partijen met elkaar in gesprek gaan erover om zo tot afspraken te komen. Dit gesprek is belangrijk, omdat de signaleringslijst anders slechts gedeeltelijk gebruikt wordt. Andere signaleringslijsten zijn vaak veel korter en kunnen alleen voor indicatie tot nader onderzoek gebruikt worden.

Begaafde Leerling  Hoogbegaafde leerling
 Kan de vragen beantwoorden  Discussieert in detail, bewerkt stellingen
 Hoort bij de top van de groep  Steekt als enige boven de groep uit
 Luistert met interesse  Luistert en geeft ook meningen
 Leert makkelijk  Weet het vaak al
 Heeft 6-8 herhalingen nodig voor hij het echt weet  Weet het na 1-2 herhalingen echt
 Begrijpt ideeen  Ontwikkelt ideeen
 Maakt zijn werk af  Start nieuwe projecten zelf
 Kopieert nauwkeurig, fotografisch geheugen  Ontwikkelt nieuwe projecten
 Houdt van school  Geniet van leren
 Technicus  Uitvinder
 Is tevreden over het eigen kunnen  Is hoogst zelfkritisch
 Presteert bovengemiddeld  Presteert bovengemiddeld, maar kan ook gemiddeld of zelfs ondergemiddeld presteren

Meer over:
Hoogbegaafdheid – Oorzaken en eigenschappen
Kenmerken van hoogbegaafdheid
De verschillende typen hoogbegaafde kinderen
De gevolgen van hoogbegaafdheid
Omgaan met hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak van hoogbegaafdheid op school
Praktische aanpak (voor ouders en anderen) en tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *